İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanları (11 Eylül 2019)

Eyl
11
Eylül 11, 8:14 öö

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi 11.09.2019
Son Başvuru Tarihi 25.09.2019
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi 27.09.2019
Giriş Sınavı Tarihi  01.10.2019
Sonuç Açıklama Tarihi 03.10.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi https://www.iku.edu.tr
Başvuru Şekli Şahsen, Posta Yolu İle
Telefon Numarası 0212 498 41 41 (Santral)


(İlanla İlgili Kadroya Başvuru Yapılacak Fakülte / MYO Sekreterliği İle Görüşülmesi Gerekmektedir.)

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:
1.    Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesinin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Ataköy Yerleşkesi Adresi:
E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul
2.    Sağlık Bilimleri Fakültesinin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Şirinevler Yerleşkesi Adresi:
E-5 Karayolu Üzeri, No: 22, Bahçelievler, İstanbul.
3.    Eğitim Fakültesinin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Basın Ekspres Yerleşkesi Adresi:
Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Cad. No:11, 34303 Küçükçekmece/İstanbul İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler:

İlanın Çıkılacağı Fakülte / Meslek Yüksek Okulu (Başvuru Yeridir)   Bölümü / Programı   Kadro Unvanı     Kadro Sayısı  ALES
Puan Şartı
ALES
Puan Şartı Türü
YDS /
Eşdeğeri Puan Şartı 
Özel Şartlar
Eğitim Fakültesi  Eğitim Bilimleri (Türkçe) Bölümü     Arş. Gör.   1 70 EA 50 Rehberlik Ve Psikolojik Danışmalık Ya Da Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümlerinden Birinden Lisans Mezunu Olmak.
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Veya Eğitim Yönetimi Ve Planlaması Alanlarından Birinde Tezli Yüksek Lisans Öğrenimine Veya Doktora Öğrenimine Devam Ediyor Olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi  Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türçe) Bölümü   Arş. Gör.   1 70 SAY 50

Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Bölümü Mezunu Olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimine Devam Ediyor
Olmak.

Mimarlık Fakültesi  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) Bölümü   Arş. Gör.   1 70 EA 50 İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Bölümlerinden Birinden Mezun Olmak. İç Mimarlık veya Mimarlık Alanlarından Birinde Tezli Yüksek Lisans Öğrenimine Devam Ediyor Olmak.
Mimarlık Fakültesi  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) Bölümü     Arş. Gör.   1 70 EA 50 İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Veya Mimarlık Lisans Bölümlerinden Birinden Mezun Olmak. İç Mimarlık veya Mimarlık Alanlarından Birinde Tezli Yüksek Lisans Öğrenimine Devam Ediyor Olmak.
Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü     Arş. Gör.   1 70 SAY     50 Elektrik-Elektronik, Elektronik veya Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Lisans Bölümlerinden Birinden Mezun Olmak. Aynı Alanlardan Birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimine Devam Ediyor Olmak.
Mühendislik Fakültesi     Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü   Arş. Gör.   1 70 SAY     50 Bilgisayar Mühendisliği Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Programları Mezunu Olmak. Bilgisayar Mühendisliği Alanında Doktora Öğrenimine Devam
Ediyor Olmak.
Mühendislik Fakültesi  Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü   Arş. Gör.   2 70 SAY  50 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Lisans Bölümü Mezunu Olmak. Endüstri Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimine Devam Ediyor
Olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi   Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) Bölümü   Öğr. Gör.   1 70 SAY 50 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Beslenme ve Diyetetik Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış
Olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) Bölümü     Öğr. Gör.   1 70 SAY 50  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış
Olmak.

 

Genel Şartlar:
1.    657 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.
2.    Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvurabilmek İçin İlana İlk Başvuru Tarihi İtibarıyla Otuz Beş (35) Yaşını Doldurmamış Olmak Gerekir.
3.    ALES’ten En Az 70, Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından En Az 50 Puan Veya Eşdeğerliği Kabul Edilen Bir Sınavdan Bu Puan Muadili Bir Puan Almış Olmak Gerekir. Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Talep Edenlerin Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.
4.    Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında Lisans Mezuniyeti Notunun Hesaplanmasında Kullanılacak 4’lük Ve 5’lik Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.
5.    Adaylarda, Yabancı Dille Eğitim Ve Öğretim Yapılan Programlardaki Öğretim Görevlisi Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Atama Yapılacak Programın Eğitim Dilinde; Bilim Alanı Yabancı Dille İlgili Kadrolara Yapılacak Öğretim Görevlisi Atamaları İle 4/11/1981 Tarihli Ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının (I) Bendi Uyarınca Zorunlu Yabancı Dil Dersini Vermek Üzere Öğretim Görevlisi Kadrolarına Yapılacak Atamalarda İlgili Dilde; Yükseköğretim Kurumlarının Uluslararası İlişkiler İle Yabancı Dille İlgili Uygulamalı Birimlerinde İstihdam Edilecek Öğretim Görevlisi Atamalarında, En Az Bir Dilde Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından En Az  80 Puan Veya Eşdeğerliği Kabul Edilen Bir Sınavdan Bu Puan Muadili Bir Puana Sahip Olma Şartı Aranır.
 
6.    Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.
7.    Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
8.    Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış
olması,
9.    Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun adli sicil kaydı ve arşiv
kayıtlarının bulunmaması,
10.    İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme Veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.
11.    Müracaat Edecek Adayların Sınavların Aynı Gün Yapılacak Olmasından Dolayı Tek Bir Kadro İlanına Müracaat Etmeleri Gerekmektedir. Birden Fazla Kadroya Başvuran Adayların Her İki Başvuruları Değerlendirmeye Alınmayacaktır. (Birden Fazla Kadro İlanı Olması Durumunda)

Muafiyet:
1.    Doktora Veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta Ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Ya Da Sanatta Yeterlik Eğitimini Tamamlamış Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış Veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz.
2.    Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 6’ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrası Kapsamındaki Öğretim Görevlisi Kadroları Haricindeki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Başvurularda Yabancı Dil Şartı Aranmaz.

İstenen Belgeler:
1.    Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte Ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E- Mail Adresi Bilgisi İle Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.)
2.    Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Doktora Diploma Fotokopisi, Sanatta Yeterlilik Diploma Fotokopisi veya Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)
3.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
4.    Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) Veya Kişisel Özgeçmiş (CV)
5.    2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Olmalı)
6.    Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin E-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (E-Devlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi İse Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Fakülte Yetkilileri Tarafından E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)
7.    Transkript Belgelerinin Fotokopileri,
8.    Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
 
9.    YÖK Tarafından Kabul Edilen Veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
10.    Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvurularda, Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Ve Alanında Gereken Süre Kadar Deneyimini Ve Kıdem Süresi ile Çalışma Süresince Disiplin Cezası Alınmadığını Gösterir Çalışılan Yerlerden Alınacak Onaylı Çalışma Belgesi,
11.    Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil Veya Muaf Olduğunu Belirten E- Devletten Alınacak Belge,
12.    E-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil Ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” Ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) *E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Aşağıda Bilgileri Belirtilen Yetkililerde E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,
13.    Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerin Suretleri İle Yeminli Mütercim Tercümesi Ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri,
14.    Varsa Yayınlanmış Veya Yayın Kararı Olan Bilimsel Çalışmalar.