İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Alım İlanları (16 Nisan 2021)

Nis
16
Nisan 16, 4:05 ös

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi 16.04.2021
Son Başvuru Tarihi 30.04.2021
Fakülte/Meslek Yüksek Okulu Bölüm/ Program Kadro Unvanı Kadro Sayısı Özel Şartlar
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Programı (İngilizce) Profesör 3 Lisans, Doktora Öğrenimini ve Doçentlik Unvanını “Bilgisayar Mühendisliği” Alanında Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl Süreyle Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu ile İlgili Bilim Alanında Çalışmış Olmak, Bilgisayar Mühendisliği Bilim Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Programı (İngilizce) Doçent 3 Lisans, Doktora Öğrenimini ve Doçentlik Unvanını “Bilgisayar Mühendisliği” Alanında Almış Olmak, Bilgisayar Mühendisliği Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Programı (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 3 Lisans ve Doktora Öğrenimini “Bilgisayar Mühendisliği” Alanında Tamamlamış Olmak. “Bilgisayar Mühendisliği” Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı (İngilizce) Profesör 3 Lisans ve Doktora Öğrenimini “Elektrik-Elektronik Mühendisliği”, “Elektronik Mühendisliği” veya “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” Alanlarından Birinde Tamamlamış olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl Süreyle Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu İle İlgili Bilim Alanında Çalışmış Olmak, “Kontrol Teorisi ve Uygulamaları” veya “Bilgi ve Kodlama Teorisi” veya “MEMS ve Mikrosistem Teknolojileri” Alanlarından Birinde Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı (İngilizce) Doçent 3 Lisans ve Doktora Öğrenimini “Elektrik-Elektronik Mühendisliği”, “Elektronik Mühendisliği” veya “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” Alanlarından Birinde ve Doçentliğini “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” Alanında Tamamlamış Olmak. “Yapay Zeka” veya “Ağ Sistemleri
” veya “Devreler ve Sistemler Teorisi “ Alanlarından Birinde Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 3 Lisans ve Doktora Öğrenimini “Elektrik-Elektronik Mühendisliği”, “Elektronik Mühendisliği” veya “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” Alanlarından Birinde Tamamlamış Olmak. “Elektromanyetik, Mikrodalga ve Anten Teknolojileri” veya “Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri” veya “Gömülü Sistemler” Alanlarından Birinde Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Programı (İngilizce) Profesör 3 İnşaat Mühendisliği Alanında Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl Süreyle Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu İle İlgili Bilim Alanında Çalışmış Olmak, 
Yapı Mühendisliği veya Su (Hidrolik) Mühendisliği veya Geoteknik (Zemin) Mühendisliği veya Ulaştırma Mühendisliği veya Yapı İşletmesi Alanlarından Birinde Bilimsel Çalışmaları Ve SCI/SCI-E Kapsamındaki Dergilerde Yayınları Olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Programı (İngilizce) Doçent 3 Doçentliğini “İnşaat Mühendisliği” Alanında Almış Olmak, 
Yapı Mühendisliği veya Su (Hidrolik) Mühendisliği veya Geoteknik (Zemin) Mühendisliği veya Yapı Malzemesi Alanlarından Birinde Bilimsel Çalışmaları Ve SCI/SCI-E Kapsamındaki Dergilerde Yayınları Olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Programı (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 3 Doktora Öğrenimini “İnşaat Mühendisliği” Alanında Tamamlamış Olmak, 
Yapı Mühendisliği veya Deprem Mühendisliği veya Su (Hidrolik) Mühendisliği veya Geoteknik (Zemin) Mühendisliği veya Ulaştırma Mühendisliği veya Yapı İşletmesi veya Yapı Malzemesi Alanlarından Birinde Bilimsel Çalışmaları Ve SCI/SCI-E Kapsamındaki Dergilerde Yayınları Olmak.
 

GENEL ŞARTLAR

1.    Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
2.    Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
3.    Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
4.    Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması,
5.    Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.


Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler:

1.    Adayların, Rektörlüğe hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
2.    Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
3.    Nüfus cüzdan fotokopisi,
4.    Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge,
5.    Resmi kuruma hitaben “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir e-devletten alınacak belge,
6.    Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri veya E-Devletten alınan belgeler,
7.    Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,


Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler:

1.    Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuruları için ise 4 adet olarak hazırlamaları ve Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir.

Evrak Teslim Adresi: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul
İletişim Telefon Numarası: (0212) 498 41 41