İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı İlanı (09.07.2024)

Tem
09
Temmuz 9, 8:33 öö

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen ünvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi 09.07.2024
Son Başvuru Tarihi     23.07.2024
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi 25.07.2024
Giriş Sınavı Tarihi     29.07.2024
Sonuç Açıklama Tarihi     31.07.2024
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi     https://www.iku.edu.tr
Başvuru Şekli Şahsen, Posta Yolu İle
Telefon Numarası 0212 498 41 41 (Santral)

(İlanla İlgili Kadroya Başvuru Yapılacak Fakülte / Rektörlüğe Bağlı Bölüm / MYO Sekreterliği İle Görüşülmesi Gerekmektedir.)

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:

 

 1. Yabancı Diller Bölümünün İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Şirinevler Yerleşkesi Adresi: E-5 Karayolu Üzeri, No: 22, Bahçelievler, İstanbul.
 2. Mühendislik Fakültesi’nin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Ataköy Yerleşkesi Adresi: E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul
 3.  
 4. Meslek Yüksekokulu’nun İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Yolbaşı Sokak, 34147 Bakırköy/İstanbul
   

İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler:
 

Fakülte / Meslek Yüksek Okulu Bölüm/ Programı     Kadro Unvanı Kadro Sayısı ALES Puan Şartı Türü ALES Puan Şartı YDS / Eşdeğeri Puan Şartı Özel Şartlar
Rektörlük Yabancı Diller Bölümü (İngilizce) Öğr. Gör.
(Ders Verecek)
15 ÖZ
EA
SAY
 
70 85 İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dilbilimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve Çeviribilimi (İngilizce) Lisans Bölümlerinden Birinden Mezun Olmak. Aynı Alanlarından Birinde En Az Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Endüstri Mühendisliği Programı
(İngilizce)
Araş. Gör. 1 SAY 70 50 Endüstri Mühendisliği Lisans Bölümü Mezunu Olmak. Endüstri Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimine Devam Ediyor Olmak.
Meslek Yüksekokulu Uçuş Harekât Yöneticiliği Programı
(Türkçe)
Öğr. Gör.
(Ders Verecek)
1 - Muaf Aranmıyor Üniversitelerin Havacılık Yönetimi Bölümünden Lisans mezunu Olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak. Uçuş Harekât Uzmanı (Dispeçer) Lisansına sahip olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans sahibi olarak alanında en az 10 (on) yıl deneyimli olmak.
Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı
(Türkçe)
Öğr. Gör.
(Ders Verecek)
1 - Muaf Aranmıyor Üniversitelerin Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Otomotiv Öğretmenliği, Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Uçak Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği Bölümlerinden Birinden Lisans Mezunu Olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 4 (dört) yıl deneyimli olmak.

Genel Şartlar: 

 1. 657 Sayılı Kanunun 48 İnci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.  Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 4. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.
 5. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
 6. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış olması,
 7. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun adli sicil kaydı ve arşiv kayıtlarının bulunmaması,
 8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 9. Müracaat edecek adayların sınavların aynı gün yapılacak olmasından dolayı tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

Muafiyet:

 

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.


İstenen Belgeler:

 

 1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte Ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi Bilgisi İle Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.)
 2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Doktora Diploma Fotokopisi, Sanatta Yeterlilik Diploma Fotokopisi veya Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
 4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) Veya Kişisel Özgeçmiş (CV)
 5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Olmalı)  
 6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin E-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (E-Devlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi İse Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Fakülte Yetkilileri Tarafından E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)
 7. Transkript Belgelerinin Fotokopileri,
 8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi. (Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl için geçerlidir.)
 9. YÖK Tarafından Kabul Edilen Veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
 10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil Veya Muaf Olduğunu Belirten E-Devletten Alınacak Belge,
 11. E-Devletten Adli Sicil Sorgulaması Yapılarak Alınacak, Resmi Kuruma Hitaben, Belge Verilme Nedeni Diğer Seçilerek Üniversitemize İbraz Edilmek Üzere “Adli Sicil Kaydı” Ve “Arşiv Sicil Kaydı” Bulunmadığını Gösterir Barkotlu Belge,
 12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerin Suretleri İle Yeminli Mütercim Tercümesi Ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri,
 13. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Ve Alanında Gereken Süre Kadar Ders Verme Deneyimini, Unvanını Ve Kıdem Süresini Gösterir Çalışılan Yerlerden Alınacak Onaylı Çalışma Belgesi.  
 14. Adayların, başvuru için internet sitemizden temin edecekleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerinin imzalanması gerekmektedir. 
 15. Varsa Yayınlanmış Veya Yayın Kararı Olan Bilimsel Çalışmalar.

 

Başvuru Dokümanları


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 09/07/2024 - 11:41