İKÜ Öğrencilerinin Taleplerinin İşleme Alınabilmesi Hakkında / About Processing of IKU Students' Requests

Tem
07
Temmuz 7, 11:58 öö

Üniversitemizin Değerli Öğrencileri,

Öğrencilerimizin Rektörlüğe, Fakülte-MYO yönetimlerine veya Genel Sekreterliğe gönderdikleri şahsi e-postalar yönetmelik gereği resmi bir dilekçe yerine geçmemekte ve işleme alınmamaktadır.

Dilekçe vermek isteyen öğrencilerimizin talepleri, örneği aşağıda yer alan genel amaçlı dilekçe formunu doldurarak ilk kayıt esnasında verilen öğrenci e-posta (ogrencinumarasi@stu.iku.edu.tr) adresinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (ogrenci.isleri@iku.edu.tr) e-posta yoluyla göndermeleri durumunda işleme alınmaktadır. 

Genel Amaçlı Dilekçe Formu e

Şahsi e-posta adresi ile (ogrenci.isleri@iku.edu.tr) veya Üniversite yönetimine gönderilen e-postalar işleme alınmamakta ve öğrencilere dilekçe formlarını doldurmaları için bilgi verilerek yönlendirme yapılmaktadır. 

Ataköy Yerleşkeye şahsen gelerek ÖİDB’ye dilekçe vermek isteyen öğrenciler sağlık önlemleri bağlamında ÖİDB’den önceden randevu almak durumundadır. 

Başarı ve esenlik dileriz.

****

Dilekçe Formlarına erişim:

1) CATS (http://cats.iku.edu.tr/) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sanal Bankoda “Kaynaklar” alanı, öğrenciler resmi e-posta adresleri ile giriş yapabilmektedir.

2)  İKÜ web sayfasında https://oidb.iku.edu.tr/tr/formlar (https://oidb.iku.edu.tr/en/forms) adresindeki dilekçe formları

Öğrencilerin tüm işlemleri ve talepleri, İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin (Resmî Gazete Tarihi: 25.10.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30221), 28. Maddesine göre; kayıt esnasında Üniversite tarafından verilen öğrenci e-posta adresleri üzerinden yürütülmekte ve öğrenci bilgilendirmesi için  tebligat aynı yöntemle yapılmaktadır.

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MADDE 28 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra öğrencilik işlemlerinde beyan ettiği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak, her bir öğrencinin Üniversite tarafından verilen e-posta adresine gönderilmek veya ilgili fakültede/müdürlükte/yüksekokulda ilan edilmek ya da ÖBYS üzerinden duyurulmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından verilen veya dilekçe ile ÖİDB’ye başvurmak suretiyle bildirdiği e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştiği takdirde yeni adresini ÖİDB’ye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle Üniversite tarafından verilen e-posta adresinin aktif olmaması durumunda e-postanın gönderildiği, yanlış veya eksik adres beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar da tebliğ edilmiş sayılır.
 

**************

Dear Students of Our University,

Personal e-mails sent by our students to the Rectorate, Faculty-Vocational School administrations or the Secretary General are not regarded as formal petitions and are not processed according to the regulations.

The requests of our students are taken into process if they submit their petition via e-mail by filling in the general purpose petition form, given below, to the Registrar's Office (ogrenci.isleri@iku.edu.tr) from the e-mail address given to them during first registration (studentnumber@stu.iku.edu.tr).

General Purpose Petition Form e

E-mail messages sent by students to (ogrenci.isleri@iku.edu.tr) or to the university administration from their personal e-mail addresses are not processed and students who do so are responded and asked to fill in the petition forms.

Students who want to come to Ataköy Campus in person and submit a petition to the Registrar's Office must first make an appointment with the Office considering the ongoing health measures.

Wishing you success and well-being.

****

Access to Petition Forms: 

1) CATS (http://cats.iku.edu.tr/) Registrar's Office "Resources" tab in Virtual Bank, where students can log in using their official e-mail addresses.

2) Petition forms on the IKU website http://oidb.iku.edu.tr/tr/formlar (https://oidb.iku.edu.tr/en/forms)

According to Article No 28 of Regulation on Associate and Undergraduate Degree Education at Istanbul Kültür University (Official Gazette dated/numbered 25.10.2017/30221), all procedures and requests of students are carried out via the student e-mail addresses given by the University during registration and the notifications to the students to inform them are made in the same way.

ARTICLE 28 – (1) Notices are deemed to have been duly served upon sending by registered post to the mailing address the student provided during registration or during student procedures, upon sending to the e-mail address given to the student by the University, or upon announcement by the respective Faculty/Directorate/School or through the Student Information Management System.

(2) The student has to keep active the e-mail address given by the University or provided by the student by submitting a petition to the Registrar's Office, check his/her e-mails regularly, and inform the Registrar's Office in writing of any change in his/her e-mail address he/she provided during registration. In the event the student fails to activate the e-mail address given by the University or provides an incorrect mailing address, notices to such email/mailing address are deemed to have been duly served.