Beslenme ve Diyetetik Bölümü Profesör İlanı (26.07.2019)

Tem
26
Temmuz 26, 6:39 öö

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular, başvuru tarihleri içerisinde, Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi

26.07.2019

Son Başvuru Tarihi

09.08.2019

FAKÜLTE / MYO

BÖLÜM / PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) Bölümü

Profesör Doktor

1

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bilim Alanında Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl Süreyle Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda İzlenebilirliği, Gıda Fermantasyon Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi Alanlarında Özgün Çalışmalar Veya Yayınlar Yapmış Olmak. Ulusal ve Uluslararası Projelerde Çalışmış Olmak, Gıda Alanında Girişimcilik Deneyimine Sahip Olmak.

GENEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,
 • Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
 • Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Profesör Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:

 • Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
 • YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, Üniversiteye katkılarını kapsayan hazırlanacak altı (6) takım dosya,
 • Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek,
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge,
 • Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir E-Devletten Alınacak Belge,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri,

Başvuru Adresi Ve İletişim Bilgileri:

Adres       : İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E-5 Karayolu üzeri 34158,   

  Bakırköy/İstanbul

Telefon    : 0212 498 41 41

E-mail      : ik@iku.edu.tr