Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilerimizin Dikkatine

Eyl
24
Eylül 24, 9:14 öö

Azami öğrenim süreleri sonunda son sınıf öğrencilerinin başarısız oldukları bütün dersleri için; tanınan haklar aşağıda yer almaktadır.

  • 2 ek sınav hakkı;
  • 2 ek sınav hakkını kullanarak başarısız derslerini 5 derse indirenler için 3 yarıyıl sınav hakkı,
  • Ek sınav hakkını kullanmadan 5 derse kadar başarısız olan öğrenciler için 4 yarıyıl sınav hakkı,
  • 1 dersten başarısız olan öğrencilere sınırsız sınav hakkı tanınması.

Azami süreler sonunda mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli olan Genel Not Ortalaması koşulunu sağlayamayan son dönem (Önlisans programlarında 4.Yarıyıl sonu, Lisans programlarında 8. Yarıyıl sonu), öğrencileri için;

  • Mezun olmak için bütün derslerden geçer not alan ancak mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını yükseltmek üzere uygulamalı, uygulaması olan dersler dışındaki diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınması.
  • Uygulamalı, uygulaması olan dersler için ders sayısı 5 ders ve altında olanlara (staj dâhil) bir defaya mahsus olmak üzere devam hakkı verilmesi,

Azami süresini tamamlayan öğrencilerin belirtilen haklardan yararlanmak suretiyle Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, 27.09.2021-01.10.2021 tarihleri arasında https://orion.iku.edu.tr adresinden “Azami Süre Sınav Başvurusu” alanından başvuru yapmaları gerekmektedir.