Azami Öğrenim Süresi

Eki
06
Ekim 6, 3:26 ös

Azami öğrenim süreleri sonunda son sınıf öğrencilerinin başarısız oldukları bütün derslere tanınan haklar için tıklayınız. 

Azami süreler sonunda son sınıf öğrencilerinin başarısız oldukları bütün dersleri için;

  • 2 ek sınav hakkı;
  • 2 ek sınav hakkını kullanarak başarısız derslerini 5 derse indirenler için 3 yarıyıl sınav hakkı, 
  • Ek sınav hakkını kullanmadan 5 derse kadar başarısız olan öğrenciler için 4 yarıyıl sınav hakkı, 
  • 1 dersten başarısız olan öğrencilere sınırsız sınav hakkı tanınması.

Azami süreler sonunda mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli olan Genel Not Ortalaması koşulunu sağlayamayan son dönem (Önlisans programlarında 4.Yarıyıl sonu, Lisans programlarında 8. Yarıyıl sonu), öğrencileri için;

  • Mezun olmak için bütün derslerden geçer not alan ancak mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını yükseltmek üzere uygulamalı, uygulaması olan
  • Dersler dışındaki diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınması.
  • Uygulamalı, uygulaması olan dersler için ders sayısı 5 ders ve altında olanlara (staj dâhil) bir defaya mahsus olmak üzere devam hakkı verilmesi,

Azami öğrenim süresi dolan Önlisans /Lisans öğrencileri başvuru ve sınav tarihleri:
 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı sonunda azami öğrenim süresi dolan Önlisans /Lisans öğrencileri başvuru başlangıç ve bitişi 27.09.2021  
01.10.2021
Azami Süre İçin 1. Ek Sınav başlangıç ve bitişi 11-15 Ekim 2021
Azami Süre İçin 1. Ek Sınav Sonucu Başarı Notlarının ÖİDB’ye teslimi son gün 20 Ekim 2021
Azami Süre İçin 2. Ek Sınav başlangıç ve bitişi 25 Ekim – 1 Kasım 2021
Azami Süre İçin 2. Ek Sınav Sonucu Başarı Notlarının ÖİDB’ye teslimi son gün 4 Kasım 2021
Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 derse kadar indiren öğrenciler için Güz Yarıyılı (1.Yarıyıl) Sonu Sınav Hakkı başlangıç ve bitişi 25 Aralık 2021
07 Ocak 2022
Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 derse kadar indiren öğrenciler için Bahar Yarıyılı (2.Yarıyıl) Sonu Sınav Hakkı başlangıç ve bitişi 25 Mayıs 2022  
08 Haziran 2022
Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 derse kadar indiren öğrenciler için Yaz Öğretimi (3.Yarıyıl) Sonu Sınav Hakkı başlangıç ve bitişi     1 Eylül 2022

Sınav Yer ve Saatleri :  Fakülte/Bölüm/Meslek Yüksekokulu web sayfalarında duyurulacaktır.