İstanbul Kültür Üniversitesi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal Rektör
Prof.Dr. Çimen Atak Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk Hukuk Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. K. Sinan Alçın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mehmet Üstünipek Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Rauf Yıldız Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. N. Ekin Akalan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Merih Kemal Omağ Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mert Çağlar Yönetim Kurulu Üyesi
- Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem Tarhan Genel Sekreter / Raportör
Abdullah Enes Yakut Öğrenci Konsey Başkanı