Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Güzel'den 2020-2021 Akademik Yılı Eğitim Yöntemi Açıklaması

Eyl
08
Eylül 8, 5:50 ös

Yüz yüze eğitim-öğretim öncelikli tercihimiz olmasına rağmen yaşanılan dönemin bu tercihimizi gerçekleştirmede engel olduğunu kabul etmek durumundayız. Ancak,  her disiplinin farklı dinamiklere sahip olduğu dikkate alınmalıdır. Bu nedenle her bölüm/programın nasıl bir eğitim-öğretim sistemi uygulayacağını tartışarak öneri haline getirme yükümlülüğü vardır. Bu öneriler ilgili kurullarda tartışılarak Rektörlüğe iletilecek ve son olarak İstanbul Kültür Üniversitesi senatosunda tartışılacak ve karara bağlanacaktır. Durumun ciddiyeti ve hassasiyeti, YÖK ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri dikkate alınarak, öncelikle öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı için gerekli tüm önlemler düşünülerek karar alınacaktır. Bu karar bütün detaylarıyla 15 Eylül 2020 gününe kadar duyurulacak ve 28 Eylül’de başlayacak  “Güz YY Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı” döneminde öğrencilerimiz detayları görerek işlem yapacaktır. Sağlık ve Başarı diliyorum

Prof. Dr. Erhan Güzel
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü