Değerli Kültür Ailesi, 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandeminin ilan edildiği 11 Mart 2020 yaşamın her alanında küresel düzeyde bir kırılma noktası yarattı. 13 Mart 2020’den itibaren ise COVID-19 artık ülke olarak bizim de sınavımızdı.

Ülkemizdeki Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) kaynaklı salgından korunmak ve salgının yayılımını önlemek için alınan tedbirler kapsamında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen Diploma / Kayıp Diploma teslim işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Mezun öğrencilerimiz

Covid-19  (yeni tip koronavirüs) için alınan tedbirler kapsamında, İKÜ Sanat Galerisi, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi olarak 5 Nisan'a kadar kapılarımızı geçici olarak kapatıyoruz.  Anlayışınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz. Her türlü güncelleme için…

Önlisans, lisans ve lisansüstü (laboratuvar, atölye, uygulama dersleri/ saatleri hariç olmak üzere) dersler 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan öğretimle CATs (http://cats.iku.edu.tr/) üzerinden yapılmaya…