T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar…

İstanbul Kültür Ünivertesi Mezunları ve Mensupları Derneği (İKÜMED), 2 Kasım Cumartesi günü “Kıyıköy Trekking Gezisi”ni düzenleyecek.

Ataköy yerleşkemizden hareketle başlayacak etkinlik kapsamında; 

Değerli Mezunumuz,

Üniversitemiz kalite geliştirme çalışmaları çerçevesinde uygulamaya konulan Mezun Anketi erişiminize açılmıştır. Üniversitemizde geçirdiğiniz dönemi göz önünde bulundurarak vereceğiniz yanıtlar, öğrencilerimize sunduğumuz eğitim-öğretim ve diğer…

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Bilgilendirme Seminerleri 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olup yer, tarih ve saat bilgisi aşağıdaki gibidir.