Örgün Öğretim Öğrencilerine Uzaktan Öğretimle Verilecek Dersler İçin Uygulama Esasları Yönergesi

Eki
14
Ekim 14, 7:13 öö

“Örgün Öğretim Öğrencilerine Uzaktan Öğretimle Verilecek Dersler İçin Uygulama Esasları Yönergesi”, 24 Eylül 2020 tarih ve 2019 - 2020/ 25 Sayılı Senato Toplantısında görüşülüp uygun bulunarak Mütevelli Heyeti onayı ile yürürlüğe girmiştir.

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde örgün öğretim öğrencilerine uzaktan öğretimle verilecek derslere ilişkin genel ilke ve esasları düzenlemek için hazırlanan yönergeye Mevzuat sistemimizden erişebilirsiniz.