KÖY ENSTİTÜLERİ IŞIĞINDA EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR-II KONFERANSI

Şub
18
Şubat 18, 2:47 ös

17-19 Nisan 2020- İstanbul

Köy Enstitüleri Işığında Eğitimde Yeni Arayışlar Konferansı için bildiri gönderim tarihi ‘26.03.2020’ tarihine kadar uzatılmıştır.

Köy Enstitülerinin kuruluşunun 80. ve Kültür Kolejlerinin kuruluşunun 60. yılı onuruna İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Rating Academy işbirliği ile düzenlediğimiz KEIEYA-II Konferansının amacı, eğitimde yaşanan sorunlara çözüm bulmak ve daha iyi bir eğitim modeli geliştirmek amacıyla; Köy Enstitüleri felsefesini temel alarak eğitime yönelik yeni çözüm önerileri geliştirmek, yeni yöntem ve uygulamaların tartışılmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda akademisyen, sanatçı, düşünür, araştırmacı, öğretmen ve öğrencilerin bir araya geleceği bir platform oluşturulması hedeflenmektedir. Konferans temelde bir eğitim konferansı olmakla birlikte, konu ile ilişkilendirilebilen bütün alanlara açık olup, çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara yer verilecektir.  Ayrıca, konferans kapsamında  sergiler ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Konferansın dili, İngilizce ve Türkçedir. Bildiri değerlendirme süreci hakemlerin onayına müteakip olacaktır. Bildiriler yayınlanan ölçütler doğrultusunda, çift-kör hakem değerlendirmesi ile incelenecektir. Tam metinli bildiriler, konferans kitabında basılacaktır. Ayrıca, tüm bildiriler uluslararası indeksli Kongre Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanacaktır. Kültür Üniversitesi öğretim elemanları konferans ücretinden muaf tutulmuştur.  Konferans ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://ratingacademy.com.tr/koyenst/anasayfa/# adresinden ulaşabilirsiniz. 
17-19 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan bu bilgi şölenine konferansın teması ile ilgilenen siz değerli öğretim elemanlarımızı davet etmekten onur duyarız.

Prof. Dr. Rauf YILDIZ  & Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
Kongre Eş-Başkanları

 

görsel yok