İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi İlanları (1 Ekim 2020)

Eki
01
Ekim 1, 2:51 ös

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48. Maddesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili Fakültenin Dekanlığına istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)
 

İlan Tarihi 01.10.2020
Son Başvuru Tarihi     15.10.2020
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi 20.10.2020 
Giriş Sınavı Tarihi     23.10.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi     28.10.2020 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi     https://www.iku.edu.tr
Fakülte / Meslek Yüksek Okulu Bölüm/ Programı     Kadro Unvanı Kadro Sayısı ALES Puan Şartı Türü ALES Puan Şartı YDS / Eşdeğeri Puan Şartı Özel Şartlar Başvuru Yeri / İletişim Adresi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü (Türkçe) Araştırma Görevlisi 1 SAY 70 50 Beslenme ve Diyetetik Lisans Bölümü mezunu olmak; Beslenme ve Diyetetik Alanında Tezli bir Yüksek Lisans Programında öğrenimine devam ediyor olmak

İKÜ 
Ataköy Yerleşkesi

E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/ İstanbul  

0212 498 41 41  

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1.    Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte Ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi Bilgisi İle Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.)
2.    Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Doktora Diploma Fotokopisi, Sanatta Yeterlilik Diploma Fotokopisi veya Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)
3.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
4.    Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) Veya Kişisel Özgeçmiş (CV)
5.    2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Olmalı)  
6.    Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin E-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (E-Devlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi İse Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru esnasında Fakülte Yetkilileri Tarafından E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)
7.    Transkript Belgelerinin Fotokopileri,
8.    Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
9.    YÖK Tarafından Kabul Edilen Veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
10.    Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil Veya Muaf Olduğunu Belirten E-Devletten Alınacak Belge,
11.    E-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil Ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” Ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)  *E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Aşağıda Bilgileri Belirtilen Yetkililerde E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,
12.    Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerin Suretleri İle Yeminli Mütercim Tercümesi Ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri,
13.    Varsa Yayınlanmış Veya Yayın Kararı Olan Bilimsel Çalışmalar.