İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanları (13 Ocak 2021)

Oca
13
Ocak 13, 10:18 öö

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ nin ilgili maddelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi 13.01.2021
Son Başvuru Tarihi 27.01.2021
Fakülte/Meslek Yüksek Okulu Bölüm/ Program Kadro Unvanı Kadro Sayısı Özel Şartlar Başvuru Yeri/İletişim Adresi
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim (Türkçe) Bölümü Dr.Öğretim Üyesi 1 Doktora öğrenimini ”Özel Eğitim, Özel Eğitim Öğretmenliği, Zihinsel Engelliler, Görme Engelliler, İşitme Engelliler, Otizm, Öğrenme Güçlükleri, Çoklu Yetersizlik veya Özel Yeteneklilerin Eğitimi” alanlarından birinde tamamlamış olmak.

İKÜ
Ataköy Yerleşkesi

E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/ İstanbul

0212 498 41 41

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) Bölümü Dr.Öğretim Üyesi 1 Doktora öğrenimini “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitimde Psikolojik Hizmetler” alanlarından birinde tamamlamış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) Bölümü Profesör Doktor 1 “Beslenme ve Diyetetik” alanında Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az Beş yıl ilgili bilim alanında çalışmış olmak.” Beslenme ve Diyetetik, Gıda Güvenliği” konularında özgün çalışma ve yayınlar yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) Bölümü Dr.Öğretim Üyesi 1 Doktora öğrenimini “Yapı Bilgisi” alanında tamamlamış olmak. “ Yapı Bilgisi ve Yapı Elamanları” alanında bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak.

GENEL ŞARTLAR

 • Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
 • Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Belirtilen Koşulları Sağlaması, 
 • Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

GENEL İSTENEN BELGELER  (Tüm başvurular için)

 • Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge,
 • Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir E-Devletten Alınacak Belge,
 • Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri,
 • İngilizce Dilinden En Az 80 Puan Alındığını Gösterir YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Eğitim dili İngilizce olan Bölümler için)

Profesör Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:

 • YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve 6 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde Rektörlüğe teslim etmesi gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:

 • YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve 4 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde ilgili Fakülte Dekanlığına teslim etmesi gerekmektedir.