İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanları (12 Ekim 2020)

Eki
12
Ekim 12, 8:39 öö

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ nin ilgili maddelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 

Duyuru Başlama Tarihi 12.10.2020
Son Başvuru Tarihi 26.10.2020

Fen - Edebiyat Fakültesi

FAKÜLTE / MYO BÖLÜM / PROGRAM KADRO UNVANI KADRO SAYISI ÖZEL ŞARTLAR Başvuru Yeri / İletişim Adresi
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Profesör  
Doktor
1 "Fizik” Alanında Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az Beş yıl ilgili bilim alanında çalışmış olmak, Doktora öğrenimini "Atom ve Molekül Fiziği" alanında tamamlamış olmak," Titreşimsel Spektroskopi, Kemometri ve Matriks İzolasyon Spektroskopisi" alanında özgün çalışmaları veya yayınları olmak.

İKÜ 
Ataköy Yerleşkesi
 
E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/ İstanbul  

0212 498 41 41  
 

Psikoloji Bölümü Dr.Öğr.Üyesi 1 Lisans eğitimini “Psikoloji”, yüksek lisans eğitimini “Uygulamalı Psikoloji” ve doktora eğitimini “Psikoloji” alanında tamamlamış olmak. Bilişsel davranışçı terapiler ve şema terapi alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.
Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora Öğrenimini İstatistik alanında  tamamlamış olmak ve Karar Ağaçları Alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Halkla İlişkiler Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora Öğrenimini Sosyal Medya alanında tamamlamış olmak. Dijital İletişim ve Yeni İletişim Teknolojileri Alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Bilgisayar Programcılığı Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora öğrenimini Bilgisayar-Matematik alanında tamamlamış olmak. Uygulamalı Matematik, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri alanlarında bilimsel çalışmaları olmak

GENEL ŞARTLAR

 

  • Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
  • Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.


GENEL İSTENEN BELGELER  (Tüm başvurular için)

  • Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • Nüfus cüzdan fotokopisi,
  • Askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge,
  • Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir E-Devletten Alınacak Belge,
  • Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri,

Profesör Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:
YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve 6 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde Rektörlüğe teslim etmesi gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:
YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve 4 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde ilgili Fakülte Dekanlığı’na/Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.