İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (03 Haziran 2024)

Haz
03
Haziran 3, 1:43 ös

Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan Tarihi 03.06.2024
Son Başvuru Tarihi     17.06.2024

 

Akademik Birim Adı
 
Bölüm / Anabilim Dalı / Program Adı Ve Eğitim Dili Kadro Unvanı Kadro Sayısı Özel Şartlar

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü,
İngilizce Öğretmenliği Programı
(İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak. Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.

Rektörlük

Ortak Dersler Bölümü
(Türkçe)

Doçent Doktor

1

Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı Alanında Almış Olmak. Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı
(Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak. Moleküler Kanser Biyolojisi Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.

 

Meslek Yüksekokulu

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü,
E-Ticaret ve Pazarlama Programı
(Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.       Pazarlama Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak. İlgili Alanlarda Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.

 

Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
İşletme Yönetimi Programı
(Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

İşletme Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. İşletme Yönetimi Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak. İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.

 

Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü,
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
(Türkçe)
Doktor Öğretim Üyesi 1 Turizm ve Otel İşletmeciliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. İşletme Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak. İlgili Alanlarda Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.
Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü,
Optisyenlik Programı
(Türkçe)
Doktor Öğretim Üyesi 1 Atom ve Molekül Fiziği Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak. İlgili Alanlarda Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak.


 

Genel Şartlar: 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olunması,
 2. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
 3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
 4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
 5. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması,
 6. Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler:

 1. Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
 2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak barkotlu belge,
 5. E-devletten adli sicil sorgulaması yapılarak alınacak, resmi kuruma hitaben, belge verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir barkotlu belge,
 6. Lisans, yüksek Lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-devlet uygulaması üzerinden alınacak barkotlu çıktıları, e-devlet üzerinden alınamayan mezuniyet belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter tasdikli sureti.
 7. Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
 8. Adayların, başvuru için internet sitemizden temin edecekleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerinin imzalanması gerekmektedir.
 9. Adayların, başvuru için internet sitemizden temin edecekleri başvuru formunun imzalanması gerekmektedir.
 10. Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine başvuru formu ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler: 

 1. Adayların, başvuru için internet sitemizden temin edecekleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerinin imzalanması ve başvuru formunu, başvuru için istenilen gerekli belgelerini, YÖK Formatlı özgeçmişini, yayınlar listesini fiziksel olarak eklemeleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan PDF formatındaki dosyasını ise dijital formatta; Profesör kadrosu için 6 adet USB bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise 4 adet USB bellek şeklinde hazırlayarak, Üniversitemiz Fakülte Dekanlığı/MYO Müdürlüğü veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına  şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir.
 2. Doçent Evrak Teslim Adresi: Rektörlük Makamı Adına İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Cad. No:11, 34303 Küçükçekmece/İstanbul- İletişim Telefon Numarası: 0212 498 40 31 – 0212 498 45 65
 3. Dr. Öğretim Üyesi Evrak Teslim Adresi: Meslek Yüksekokulu’nun İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Yolbaşı Sokak, 34147 Bakırköy/İstanbul- İletişim Telefon Numarası: 0212 498 41 41 (Santral) 
 4. Dr. Öğretim Üyesi Evrak Teslim Adresi: Fen-Edebiyat Fakültesi’nin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Ataköy Yerleşkesi Adresi: E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul- İletişim Telefon Numarası: 0212 498 41 41 (Santral)
 5. Dr. Öğretim Üyesi Evrak Teslim Adresi: Eğitim Fakültesi’nin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Cad. No:11, 34303 Küçükçekmece/İstanbul- İletişim Telefon Numarası: 0212 498 41 41 (Santral)

Başvuru Dokümanları


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 03/06/2024 - 16:50