İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlanları (12 Ekim 2020)

Eki
12
Ekim 12, 8:52 öö

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48. Maddesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte Ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi Bilgisi İle Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.)
 2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Doktora Diploma Fotokopisi, Sanatta Yeterlilik Diploma Fotokopisi veya Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
 4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) Veya Kişisel Özgeçmiş (CV)
 5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Olmalı)  
 6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin E-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (E-Devlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi İse Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru esnasında Fakülte Yetkilileri Tarafından E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)
 7. Transkript Belgelerinin Fotokopileri,
 8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
 9. YÖK Tarafından Kabul Edilen Veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
 10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil Veya Muaf Olduğunu Belirten E-Devletten Alınacak Belge,
 11. E-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil Ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” Ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)  *E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Aşağıda Bilgileri Belirtilen Yetkililerde E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,
 12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerin Suretleri İle Yeminli Mütercim Tercümesi Ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri,
 13. Varsa Yayınlanmış Veya Yayın Kararı Olan Bilimsel Çalışmalar.
   

Başvurular kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup, postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylar birden fazla kadroya başvuramazlar. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sınavın kazanılması durumunda , belgelerin asıllarının, Resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.iku.edu.tr) yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.


İlan Tarihi                :  12.10.2020
Son Başvuru Tarihi                :  26.10.2020
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi        :  02.11.2020
Giriş Sınavı Tarihi                :  05.11.2020
Sonuç Açıklama Tarihi            :  09.11.2020
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi                      : https://www.iku.edu.tr  

 

 

Fakülte / Meslek Yüksek Okulu Bölüm/ Programı Kadro Unvanı Kadro Sayısı ALES Puan Şartı Türü ALES Puan Şartı Özel Şartlar Başvuru Yeri/İletişim Adresi
Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Öğr. Gör. 2 Sayısal 70 İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu olmak. Geoteknik,Yapı veya Deprem Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

İKÜ 
Ataköy Yerleşkesi

 E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/ İstanbul 
 
0212 498 41 41  
 


 
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Öğr. Gör. 1 Sayısal 70 Makine Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Makine Teorisi ve Kontrol Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğr. Gör. 2  - Muaf İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü veya İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. Lisans öğrenimi sonrası belgelendirmek kaydıyla Kabin Amirliği veya Hava Operasyon pozisyonlarında  en az 2  yıl tecrübe sahibi olmak ve alanında en az 2 yıl  eğitim verme tecrübe sahibi  olmak.