İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Alım İlanları (15 Nisan 2021)

Nis
15
Nisan 15, 12:16 ös

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


DÜZELTME İLANI

15.04.2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

Pandemi koşulları nedeniyle, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı (Türkçe) Doktor Öğretim Üyesi 1 Kadro İlanımızın Başvuru Yeri/İletişim Adresi bilgisi “T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, Adres: Ataköy Yerleşkesi, E-5 Karayolu Üzeri, 34158 Bakırköy/İstanbul, Tel.: (0212) 498 41 41” olarak değiştirilmiştir. 

İlgililere Duyurulur.         
 


Duyuru Başlama Tarihi 15.04.2021
Son Başvuru Tarihi 29.04.2021
Fakülte/Meslek Yüksek Okulu Bölüm/ Program Kadro Unvanı Kadro Sayısı Özel Şartlar Başvuru Yeri/İletişim Adresi
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (Türkçe) Profesör 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını “Eğitimde Psikolojik Hizmetler” Alanında Yapmış Olmak. “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” Alanında Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl Süreyle Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu İle İlgili Bilim Alanında Çalışmış Olmak, “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” Alanında Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak.

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü
Adres: Ataköy Yerleşkesi
E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy / İstanbul
Tel.: (0212) 498 41 41

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı (Türkçe) Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktora Öğrenimini Milletlerarası Özel Hukuk Alanında Tamamlamış Olmak. Milletlerarası Özel Hukuk Alanında Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olmak. T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Adres: E5 Karayolu Üzeri, No: 22, 34191, Bahçelievler / İstanbul Tel.: (0212) 498 41 41

GENEL ŞARTLAR

1.    Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
2.    Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
3.    Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
4.    Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler:

1.    Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
2.    Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
3.    Nüfus cüzdan fotokopisi,
4.    Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge,
5.    Resmi kuruma hitaben “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir e-devletten alınacak belge,
6.    Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri veya E-Devletten alınan barkotlu belgeler,


Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler:

1.    Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruları için ise 4 adet olarak hazırlamaları ve ilgili kadro unvanları için bilgisini belirtmiş olduğumuz adres ve ilgili makama şahsen veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir.

Evrak Teslim Adresi: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul 
İletişim Telefon Numarası: (0212) 498 41 41