[İPTAL İLANI] Öğretim Elemanı Alım İlanları (11 Eylül 2019)

Eki
02
Ekim 2, 7:49 öö

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

11.09.2019 tarihli 30885 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına ait ilanımız, ilan edilen kadrolara ait özel şartlar ile genel şartlarda belirtilen koşulların, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin aşağıda paylaşılan hususlardaki Danıştay Sekizinci Dairesinin yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarına aykırı olması nedeniyle iptal edilmiştir.

(1) Danıştay Sekizinci Dairesinin 17/05/2019 tarihli ve Esas No: 2018/6942 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü. ve dördüncü fıkrasında yer alan “…en az tezli” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
(2) Danıştay Sekizinci Dairesinin 11/07/2019 tarihli ve Esas No: 2015/14240, Karar No: 2019/6854 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.” İbaresinin iptaline karar verilmiştir.