İKÜ 23 Mart İtibarıyla Uzaktan Eğitime Başlayacak

Mar
18
Mart 18, 2:56 ös

Önlisans, lisans ve lisansüstü (laboratuvar, atölye, uygulama dersleri/ saatleri hariç olmak üzere) dersler 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan öğretimle CATs (http://cats.iku.edu.tr/) üzerinden yapılmaya başlanacaktır. CATs’te yapılacak dersler ile ilgili bilgilendirme, dersin öğretim üyeleri tarafından derse kayıtlı öğrencilerin ORION sistemine kayıtlı e-posta adreslerine CATs üzerinden yapılacaktır. 

***

As of March 23, 2020, associate degree, undergraduate and postgraduate courses will be given on CATS ((http://cats.iku.edu.tr/) as distance learning. All the necessary information regarding the distance learning courses will be sent to the e-mail addresses (registered on ORION) of the students by the faculty members via CATS.