Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu

Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu

Görseli büyütmek için   

 

ÖNEMLİ TARİHLER: 
 

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi 01.04.2024
Özetlerin Kabul/Red Bildirim Son Tarihi ***
Erken Kayıt Son Tarih 09.04.2024
Kongre Tarihi 09.05.2024

Başvuru

Değerli Bilim Dünyası Üyeleri,

İşletme ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerimizin işbirliği ile bu sene birincisi düzenlenecek olan “Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu”muz 9 Mayıs 2024 tarihinde saat 09.00-19.00 arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde yüz yüze olarak gerçekleşecektir.

Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu’nda sunulmak üzere kabul edilen bildiriler İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler Dergisi’nde (Journal of Economics, Business and International Relations-JEBI) ve The International Journal of Advances in Production Research (IJAPR) dergisinde yayınlanmak üzere değerlendirilecektir.

Sempozyum programında özel oturumlar ve sözlü sunumlar yer alacaktır.

Siz değerli araştırmacıların Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu'na katılımlarınızı bekliyoruz; bu değerli etkinlikte bilgi ve deneyim paylaşımı için bir araya gelmenin yanı sıra sürdürülebilirlik alanında en son yenilikleri keşfetmek için sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Fadime ÜNEY YÜKSEKTEPE
Sempozyum Başkanı
Düzenleme Kurulu Adına

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

  • Bildiri özetlerinin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir.
  • Çalışmayı kısaca açıklayan kısa özet, çalışmanın neden yapıldığını, önemini, katkısını ve temel amacını vurgulayan bir giriş kısmı olmalıdır. Giriş kısmından sonraki metin kısmı çalışmanın türüne göre, kuramsal çerçeve ve hipotezler, araştırmanın yöntemi, bulgular ile sonuç ve tartışma kısmından oluşmalıdır.
  • Kısa özet en az 200 en fazla 350 kelimeden oluşmalıdır. “Özet” son yazara ait bilgilerden sonra 1 satır boşluk bırakılarak sola yaslı, kalın ve ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Kısa özetin hemen alt satırına anahtar kelimeler verilmelidir. Gönderilen bildirilerde en fazla 5 anahtar kelime kullanılmalıdır.
  • Gönderilen bildirilerin formatı MS Office Word (*.doc, *.docx) formatında olmalıdır.

Tam Metin Yazım Kuralları


İngilizce özet 200 ile 350 kelime arasında olmalıdır. İngilizce özetin;

Yazı karakteri : Times New Roman, Punto : 11 punto, - Satır aralığı: tek olmalıdır.

Key word: (11 punto-arial-bold) 3-5 adet key word verilmelidir. (11 punto Times New Roman)

Türkçe özet 200 ile 350 kelime arasında olmalıdır. Türkçe özetin;

Yazı karakteri : Times New Roman, Punto : 11 punto, - Satır aralığı : tek olmalıdır.

Anahtar Kelime: (11 punto-arial-bold) 3-5 adet anahtar kelime verilmelidir. (11 punto Times New Roman)

 

1. GİRİŞ (12 PUNTO-ARİAL-BOLD)
 

Bildiriler Microsoft Word formatında ve .doc uzantılı olarak hazırlanmalıdır. Microsoft Bildirinin bütün metin bölümlerinde Times New Roman yazı karakteri (11 punto ve tek satır aralığı) ve tam blok (Yaslı) olmalıdır. Giriş bölümünde çalışmanın amacı ve kapsamı açık şekilde belirtilmelidir. Bildiri toplam 15 sayfayı geçmeyecek şekilde ve yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri içinde kullanılan fotoğraf ya da resimler .JPG, .TİFF ya da .PDF formatmarından birinde kayıt edilerek ayrıca gönderilmelidir.

2. İKİNCİ ANA BAŞLIK (12 PUNTO-ARİAL-BOLD)


Kaynaklar metin içerisinde cümle içerisinde veya sonunda kullanılması durumlarına göre ya da dipnot  kullanılabilinir. Bildiride kullanılan eşitlikler sırayla numaralandırılmalıdır.  

Şekil ya da resimlerin başlıkları şekillerin ya da resimlerin altına gelecek biçimde, ortalanarak ve numara verilerek yazılmalıdır. Şekil ya da resim başlıkları 10 punto Times New Roman ve Bold olmalıdır. Tablo başlıkları tabloların üstüne gelecek biçimde, ortalanarak ve numara verilerek yazılmalıdır. Tablo başlıkları 10 punto Times New Roman ve Bold olmalıdır. 

SEMPOZYUM BAŞKANI: Prof. Dr. Fadime ÜNEY YÜKSEKTEPE 

Bilim Kurulu
Üye Kurum Bölüm
Prof. Dr. Ayşe Tülin Aktin İKÜ Endüstri Mühendisliği
Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil İKÜ Ekonomi
Prof. Dr. Mahmut Paksoy İKÜ İşletme
Prof. Dr. Murat Ermiş İKÜ Endüstri Mühendisliği
Prof. Dr. Müge Çetiner İKÜ İşletme
Prof. Dr. Peyami Çarıkoğlu İKÜ İşletme
Prof. Dr. Seniye Ümit Oktay Fırat İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Doç. Dr. Ersin Namlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa  Endüstri Mühendisliği
Doç. Dr. Murat Taha Bilişik İKÜ İşletme
Doç. Dr. Tarık Küçükdeniz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa  Endüstri Mühendisliği
Doç. Dr. Yusuf Sait Türkan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa  Endüstri Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy İKÜ İşletme
Dr. Öğr. Üyesi Burçin Ataseven İKÜ İşletme
Dr. Öğr. Üyesi Duygun Fatih Demirel İKÜ Endüstri Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Eylül Damla Gönül Sezer Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Funda Sezgin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa  Endüstri Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem Tarhan İKÜ Endüstri Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi İlayda Ülkü İKÜ Endüstri Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özkan Yılmaz İKÜ İşletme
Dr. Öğr. Üyesi Okay Işık İKÜ Endüstri Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Soyaltın İKÜ İşletme
Dr. Öğr. Üyesi Özge Nalan Bilişik Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gergin İKÜ Endüstri Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Büyüksaatçi Kiriş İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa  Endüstri Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sarp Hüseyin İKÜ İşletme
Dr. Ali Hüseyin    

 

Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Murat Taha Bilişik
Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy
Dr. Öğr. Üyesi Duygun Fatih Demirel
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Ezgi Soyaltın
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gergin
Öğr. Gör. Tuğçe Beldek
Arş. Gör. Ayşe Paksoy
Arş. Gör. Ceren Aycan Gürel Hoşhanlı
Arş. Gör. Oğuz Emir
Arş. Gör. Pınar Sarp Hüseyin

 

1.Sustainable Development and Policy Implementation-Sürdürülebilir Kalkınma ve Politika Uygulaması
2.Sustainable Transportation and Smart Mobility-Sürdürülebilir Ulaşım ve Akıllı Mobilite
3.Waste Management and Recycling Innovations-Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Yenilikleri
4.Sustainable Production and Consumption-Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim
5.Climate Change Mitigation and Adaptation Strategies-İklim Değişikliğini Azaltma ve Uyum Stratejileri
6.Water Resource Management and Conservation-Su Kaynakları Yönetimi ve Korunması
7.Sustainable Business Models-Sürdürülebilir İş Modelleri
8.Smart Cities and IoT for Sustainability-Sürdürülebilirlik için Akıllı Şehirler ve Nesnelerin İnterneti
9.Sustainable Urban Planning and Design-Sürdürülebilir Kent Planlaması ve Tasarımı
10.  Sustainable Energy-Sürdürülebilir enerji
11.  Technological Innovations for Sustainability-Sürdürülebilirlik için Teknolojik Yenilikler
12.  Sustainable Healthcare-Sürdürülebilir Sağlık
13.  Process Improvement For Sustainability-Sürdürülebilirlik İçin Süreç İyileştirme
14.  Sustainability in Quality Management-Kalite Yönetiminde Sürdürülebilirlik
15.  Sustainability in Disaster Management-Afet Yönetiminde Sürdürülebilirlik
16.  Sustainable Logistics Systems-Sürdürülebilir Lojistik Sistemleri
17.  AI for Sustainability-Sürdürülebilirlik için Yapay Zeka
18.  Sustainability in Supply Chain Management-Tedarik Zinciri Yönetiminde Sürdürülebilirlik
19.  Green Management and Sustainability-Yeşil Yönetim ve Sürdürülebilirlik
20.  Clean and Circular Economy-Temiz ve Döngüsel Ekonomi
21.  Corporate Sustainability-Kurumsal Sürdürülebilirlik

Başvuru

Katılımcıların ücretlerini ödemeleri gereken İstanbul Kültür Üniversitesi iban bilgileri aşağıdadır. Açıklama kısmına mutlaka sempozyumun ve gönderi sahibinin adı yazılmalıdır.
 
Gönderisi olan öğrenciler için kişi başı 300TL, diğer gönderi sahibi katılımcılar için kişi başı 500TL’dir. Dinleyici olarak katılmak ücretsizdir.

BANKA HESAP BİLGİSİ     
TL ÖDEMELERDE         
ALICI :    İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İŞ BANKASI  BAKIRKÖY TİCARİ ŞUBESİ
ŞUBE KODU:    1396            
TL HESAP NO:  19712        
IBAN NO :TR410006400000113960019712

 

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası

  tech4sustain@iku.edu.tr

 

Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu’nda sunulmak üzere kabul edilen bildiriler İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler Dergisi’nde (Journal of Economics, Business and International Relations-JEBI) ve The International Journal of Advances in Production Research (IJAPR) dergisinde yayınlanmak üzere değerlendirilecektir.


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 06/05/2024 - 13:00