İstanbul Kültür Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü "Kaybolan Meslekler" Fotoğraf Yarışması

 

Yarışmanın Adı: KAYBOLAN MESLEKLER
Yarışma Başvuru Tarihi :            23 Kasım 2018
Yarışma Başvuru Bitiş Tarihi :    14 Nisan 2019
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi :      2019

BAŞVURU

KAYBOLAN MESLEKLER Fotoğraf Yarışması”, İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 Kaybolan Meslekler Fotoğraf Yarışması Posteri


Görseli büyütmek için lütfen tıklayın...

Konu ve Amaç:
Teknolojik gelişmelerle birlikte değişim gösteren üretim biçimleri, geleneksel mesleklerin kaybolmasına yol açmıştır. Bu projede amacımız kaybolan mesleklerin toplumsal değerleri yansıttığını göstermektir. 
 

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı üniversite öğrencilerine açıktır. Temsilcileri, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar. 
 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 2 (iki) adet fotoğraf ile katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
 • Sosyal Medya Alanı içerisinde HDR (High Dynamic Range), panoramik fotoğraflar kabul edilir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. 
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda ya-pılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hak-kında kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğraf Yarışmalarında ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğ-rafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, yarışma-larda ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Türkiye sınırları içinde ve 2017 - 2019 yıllarında çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. 
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. 
 • Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Bu işlem diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. 
 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm haline getirilecektir ve İKÜ Fotoğraf Kulübü arşivinde yer alacaktır. Bu albümden tüm  ödül ve sergileme kazanan katılımcılara,  birer adet gönderilecektir. 
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, Düzenleme Kurulu, Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve Düzenleme Kurulu tarafından jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan  fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan edilir.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır. Her bir jüri üyesine bir monitör verilecekse her biri en az 15 inç boyutunda olmalıdır. Fotoğrafın olmasını istediğiniz boyutları (pixel olarak), sizin salonda kullanacağınız projeksiyon cihazının boyutlarından büyük olamaz. 
 • Yarışma sonuçları ve duyuruları Sanat Tasarım Fakültesi / İletişim Tasarımı Bölümü @ikuitb ve fotoğraf kulübü @fotografkulubuiku resmi sosyal medya hesaplarından ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir. 
 • Dereceye girerek ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar İKÜ Fotoğraf Kulübü arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan İKÜ Fotoğraf Kulübü’nün tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir ve kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici kurul ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. 
 • Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Düzenleme Kurulu hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. 
 • Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır. 
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir. 
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu ve Jüri   Yarışma Düzenleme Yönergesi kararları geçerlidir. 
 • Katılımcılar; https://anket.iku.edu.tr/586964 adresine fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. 

 

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışmaya başvurular sadece online form üzerinden yapılacaktır, alternatif hiçbir gönderi ( kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir. 
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları en az 2 mb olmalıdır.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, 
 • Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • Dr.Öğr.Üyesi Hikmet Çağlar / Öğrenci Yaşam,Kariyer ve Mezun Danışma Birimi Bşk.
 • Ahmet Bikiç / İKÜ Fotoğrafçılık Kulübü Akedemik Kulüp Danışmanı - İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü
 • İrem Temiz / İKÜ Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı
 • Murat Bilir / İKÜ Fotoğrafçılık Kulübü Başkan Yrd.
 • Fatma Acarlı / İKÜ Fotoğrafçılık Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
 • Atahan Bektaş / İKÜ Fotoğrafçılık Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
 • Özge Sapmaz / İKÜ Fotoğrafçılık Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
 • Dr. Öğr.Üyesi Zeynep Koçer / İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölüm Başkan V.
 • Arş. Gör.Dr.Nagihan Çakar Bikiç / İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü
 • Arş. Gör. Duygu Nazlı Akova / İKÜ Sanat ve  Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü
 • Arş. Gör. Mustafa Orhan Göztepe / İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü
 • Ömür Kınay  - Grafiker / İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü
 • Sezer Ağgez  - Tekniker / İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü
 • İbrahim Dedeoğlu / İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü
 • Doğa Kurtyiğit / Öğrenci Yaşam,Kariyer ve Mezun Danışma Birimi İletişim Sorumlusu

 

KAYBOLAN MESLEKLER FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

Dijital (Sayısal) Platform Ödülleri                            
Birincilik    :    Canon Fotoğraf Makinası (700D + 18-135 mm Lens)                     
İkincilik      :    Canon Fotoğraf Makinası (700D + 18-55 mm Lens)                  
Üçüncülük :    Canon Fotoğraf Makinası (1200D + 18-55 mm Lens)
Mansiyon    :    National Geographic Tripod NGPH001                                       
 

Yarışma İletişim/Sekreterya
  İrem Temiz / Murat Bilir / Ahmet Bikiç
  fotografkulubuiku@gmail.com
  İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi 
E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul
 İstanbul Kültür Üniversitesi / Sanat ve Tasarım Fakültesi - İletişim Tasarımı Bölümü yürütücülüğünde gerçekleşecektir.