Geomatik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Geomatik Uygulama ve Araştırma Merkezi Logo12 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Geomatik Uygulama ve Araştırma Merkezi (GEOMER), ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan ve dolaylı olarak geomatik, doğal afetler ve atmosfer ile ilgili konulara yönelik araştırma, etüt, proje, yayın ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirerek gerekli hizmetleri vermek üzere kurulmuştur.

 

Prof. Dr. Turgut UZEL Merkez Müdürü
Prof.Dr. Ahmet Murat TÜRK Üye
Prof.Dr. Mehmet ÖZER Üye
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Nurettin UĞURAL Üye
Dr. Öğretim Üyesi Edip SEÇKİN Üye

Misyon

Geomatik Uygulama ve Araştırma Merkezi (GEOMER) ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan ve dolaylı olarak geomatik, doğal afetler ve atmosfer ile ilgili konulara yönelik araştırma, etüt, proje, yayın ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmektir.

Vizyon

Yapacağı araştırmalar, yayınlar, bilgi ve bulgu paylaşım toplantıları ve danışmanlık hizmetleri ile ülkemizde geomatik, doğal afetler ve atmosfer ile ilgili konulara yetkin bir araştırma kuruluşu olmaktır.

Son yıllarda artan çeşitli fonlar sayesinde akademik kurumlar araştırma ve geliştirme projelerinde önemli atılımlar yapmıştır. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye'nin geleceği için araştırma ve geliştirmeye duyulan ihtiyaç ortadadır. GEOMER proje esaslı çalışma yöntemini kendine prensip edinmiş olup TÜBİTAK, DPT ve AB fonlarından destek alarak kamu yararına bilimsel ve akademik projeler yapmaktadır.

Tamamlanmış Projeler

Tübitak-1007 Projesi

GEOMER, Üniversitemizce yürütülmüş ve başarıyla tamamlanmış olan "Ulusal CORS Sisteminin Kurulması ve Datum Dönüşüm Parametrelerinin Hesaplanması" adlı TÜBİTAK projesinin ardından kurulmuştur. 
TÜBİTAK'ın 1007 kodlu KAMAG projeleri içinde önemli bir yeri olan CORS-TR projesinin müşteri kurumları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve Harita Genel Komutanlığı (HGK)'dır. 
CORS-TR projesi yaklaşık 8Milyon TL'lik bütçesi ile MAyıs 2006-2009 yılları arasında gerçekleştirilmiş olup, proje çıktıları değerlendirildiğinde alanında devrim sayılan bir altyapı projesidir. 
Proje kapsamında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 150 adet referans istasyonu ve TKGM ve HGK ile Üniversitemizde bulunan 3 adet kontrol merkezi kurulmuştur. 
CORS-TR projesi dünyada 6. ulusal CORS sistemi olup, gelişmekte olan ülkeler içinde ise ilk sıradadır.
 

 

SAN-TEZ Projesi

Başlık : Traktörler için Otomatik Dümenleme Sistreminin Geliştirilmesi

Yürütücü Kurum : Namık Kemal Üniversitesi

Projenin Amacı : Bu projenin amacı traktörler için otomatik yönlendirme sistemi geliştirmektir ve bu geliştirilen sistemin traktörlere monte edilerek testlerinin gerçekleştirilmesidir. Geliştirilen otomatik yönlendirmeli traktör ile toprak işleme, ekim, bakım gübreleme, ilaçlama gibi tarımsal işlemlerin çok daha başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Proje sonunda geliştirilen otomatik dümenleme sistemi imal edilen her traktöre göre uyarlanabilecek ve o traktöre göre ayarları düzenlenebilecektir. Otomatik dümenleme sisteminin traktörün konumunu küresel konum belirleme sistemlerinden faydalanılarak belirlemesi ve bu konum bilgilerini işleyen bir elektronik kontrol ünitesinin verdiği komutlar sayesinde dümenlemeyi sağlayan elektrohidrolik valfler ile traktörün yönlendirilmesi planlanmaktadır...

 
Başlama Tarihi :
01.01.2011

Bitiş Tarihi : 01.07.2012

İSTKA Projesi

Başlık : Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları Ağı Kurulumu

Yürütücü Kurum : Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD)

Projenin Amacı : Deprem öncü işaretleri izleme ağı oluşturulması. Depremlerin çok disiplinli ve sistematik mühendislik araştırmalarıyla izlenmesi.GNSS sabit istasyon ağının mikro ölçekteki deprem sürekli izleme istasyonlarına kurulması ve tektonik hareketlerin izlenmesi. Olası bir Marmara depremi sonrası zararların azaltılması için AR-GE faaliyetlerinin uygulanması.

Proje Süresi : 9 Ay

 

Tübitak_1001 Projesi

Başlık : Zeytin Bahçeleri İçin Değişken Düzeyli Gübreleme Yapan Gübre Dağıtma Makinası Geliştirilmesi

Yürütücü Kurum : Namık Kemal Üniversitesi

Projenin Amacı : Bu çalışmanın amacı; zeytin ağaçlarının gübrelenmesinde kullanılabilecek bir gübre dağıtma makinesinin ve toprak/yaprak analiz sonuçlarına göre önceden belirlenen ihtiyaç kadar mineral gübreyi dağıtabilecek değişken düzeyli gübre kontrol ünitesinin tasarımını, projelendirilmesini, prototip imalatını ve testlerini gerçekleştirmektir...

Başlama Tarihi : Ekim 2012

Bitiş Tarihi :  Mayıs 2015

 

Merkezimizde, bunlardan başka,

 
1.
Kadıköy Belediyesi Kent Bilgi Sistemi ve tarihi bölgenin depremsellik analizi projesi, 
2. Gürpınar Belediyesi Kent Bilgi Sistemi,
3. TÜBİTAK destekli Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile ortaklaşa Hassas Tarım (Precise Farming) Projesi,
4. Kalkınma Bakanlığı destekli  Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları Ağı Kurulumu (2013-2015),
5. Kalkınma Bakanlığı destekli “Deprem Öncü İşaretleri İzlme ve Değerlendirme Merkezi Projesi” (2014-2015) tamamlanmıştır.

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

KOERİ : Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

DOHAD / Yerdurumu : Doğa Hareketleri Araştırma Derneği

USGS Deprem : U. S. Geological Survey

NASA / SDO : Nasa / Solar Dynamics Observatory

NOAA : National Oceanic and Atmospheric Administration

SOPAC : Scripps Orbit and Permanent Array Center

GEO : GEO Group on Earth Observations

GAMIT/GLOBK

BERNESE

Geomatik Uygulama ve Araştırma Merkezi (GEOMER)
  (+90 212) 498 4690 - 4691
  (+90 212) 498 4691
  geomer@iku.edu.tr - cors-tr@iku.edu.tr
  Ataköy Kampüsü, Bakırköy 34158 / İstanbul

Son Güncelleme Tarihi: Çar, 15/11/2023 - 11:27