Diğer Yönetmelikler

Öğrencilerle ve Eğitim Öğretim ile İlgili YÖK Yönetmelikleri
Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği  
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan Veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları Veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik  
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik  
Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik  
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik  
Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği  
Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik  
Yabancı Dil Öğretimi ve  Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik  
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği  
Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik  
Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik  
Yükseköğretim Kurulu Ödül Yönetmeliği  
Öğretim ve Yönetim Elemanları ile İlgili YÖK Yönetmelikleri
Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik  
Kalite Güvencesi Yönetmeliği  
Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik  
Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği  
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  
Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu Yönetmeliği  
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği  
Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik  
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği  
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği  
Örgüt Yapısı ile İlgili YÖK Yönetmelikleri
Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği  
Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik  
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği  
Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği  
Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik  
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği  
Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği  
Üniversiteler Yayın Yönetmeliği  
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği  
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği  
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği  
Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği  
Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği  
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik