Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

İKÜ ATAMER (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi), 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu' nun 7. maddesi d (2) bendi uyarınca, Üniversitemiz Senatosu'nun 16 Eylül 1999 tarihli toplantısında kabul edilerek kurulmuş ve Bakanlar Kurulu'nun yayınladığı, "21.03.2000" tarih ve "23996" Sayılı "Resmi Gazete" ile kuruluşu ve yönetmeliği onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi  (ATAMER):

İKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetmeliğinin, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle oluşturulan merkez 1999 - 2000 akademik yılının başından itibaren faaliyete geçerek, hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere yönelik ve YÖK Başkanlığı'nın 1985 yılında hazırladığı eğitim, yetiştirme ve oryantasyon planını göz önünde tutarak üniversitemizde öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımı ile birçok toplantı ve etkinlik düzenlemiştir.

Merkezin amaç ve görevleri:

  • Bağımsız araştırma projelerinin başlatılmasına önayak olur. Kendi evrak ve doküman birikimini sağlar, konuyla doğrudan ilgili uzman kişilerin yazmış olduğu bir merkez kütüphanesi ve arşiv oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapar. Mevcut kitap bağışlarını arttırmak üzere girişimlerde bulunur.
  • Konuyla ilgili söyleşi, konferans ve sempozyumlar düzenlemek üzere konularında uzmanlaşmış ve ses getiren konuşmacıları araştırıp, takip eder ve özellikle ulusal resmi günlerimizde yerleşkelerimizin konferans salonlarında onları ağırlayarak öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin katılımlarıyla entelektüel ortamın üniversitemiz sınırlarında yükselmesine katkıda bulunur.
  • Kulüp öğrencileriyle Atatürk İlkelerini daha güçlü benimsetmek ve yaygınlaştırmak amacıyla atölye çalışmaları düzenler ve bu hedefin gerçekleştirilmesinde öğrencilerle etkileşim içinde konusunda uzman kişilerin davet edildiği söyleşi ve konferanslar düzenlemede onlara yardımcı ve yol gösterici olur.
  • A.D.K. ile ortaklaşa İnkılap Tarihimizde önemli yeri olan bölgelere ve müzelere geziler düzenler.
  • Yılın belirli tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitemizin yayınlarında periyodik olmayan konuyla ilgili yazılar yayınlayarak bu yayınların ilgili özel ve resmi kurum ve kuruluşlara gönderilmesi suretiyle Atatürkçü Düşünce’nin pekişmesine destek vermektedir.

Müdür

Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe

Yönetim Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Korkmaz

Dr. Öğr. Üyesi Sakine Nilüfer Bilgin

Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Özelçi

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama  Merkezi'nin Misyonu:

Yakın tarihimiz konusunda bilinçlenmeyi sağlamak adına çeşitli etkinlikler, paneller ve konferanslar gerçekleştirmek, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci ile ilgili dinamikler konusunda çalışmalar yapmayı amaçlamaktır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Vizyonu:

Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını anlaşılabilir kılmak ve öğretimi konusunda farklı bölümlerden öğrencilerin etkinliklere olan ilgisini artırmak ve saygın bir merkez olmak.

  • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Korkmaz
  • Dr. Öğr. Üyesi Sakine Nilüfer Bilgin
Merkez Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
26 Temmuz 2018  
17 Eylül 2018  

 

Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Emine EREN ÇAĞLAR
   0212 498 4513
   e.caglar@iku.edu.tr
Uzaktan Eğitim Bölüm Koordinatörü
Öğr. Gör. Ceren Çilek
   0212 498 44 90
   c.cliek@iku.edu.tr
   

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 18/03/2024 - 16:32