Kültür Yaz Atölyesi Adatepe'de

Tema: Savaş
Tarih: 15-19 Haziran 2019
Yer: Çanakkale Adatepe

Kabul Edilen Adaylar

Kültür Yaz Atölyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde yer alan Küresel Siyasal Eğilimler Birimi (GPoT) ve Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GSUAM) ortaklığında, düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanan bir atölyeler serisi girişimidir. Atölyede hedef farklı disiplinlerden gelen öğrencileri bir araya getirerek o yılın temasına uygun eğitim, öğrenim ve bilgi paylaşımı sağlanabilecek bir ortam oluşturmaktır.

 Yalnızca İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerine açık olarak yapılan bu atölyede, en başarılı, istekli ve en çok katkı sağlayabileceği düşünülen öğrencileri bir araya getirmek hedeflenmektedir.

2019 yaz atolyesi

Klasik ders formatının dışında, çıkış noktası daha çok ortak öğrenim, paylaşım ve etkileşim olan bu Atölyede öğrencilerin doğayla iç içe bir ortamda disiplinler arası tartışmalara katılması amaçlanmaktadır. Program, yapılacağı dönemin koşullarına uygun olarak, yürüyüş, yüzme, müze ziyareti gibi aktiviteleri de içerecektir.

15-19 Haziran 2019 tarihleri arasında Çanakkale Adatepe’de gerçekleştirilecek olan Atölyenin bu yılki teması “Savaş” olacaktır. Savaşın tarihsel boyutu, günümüz koşullarına göre “savaş” kavramı, savaşın yarattığı sonuçlar ve müzik, sanat, edebiyat, mimarlıkla olan ilişkisi tartışılacaktır. Farklı disiplinlerden gelen beş öğretim üyesi, etkinliğe katılacak olan öğrencilere savaş olgusuyla kendi alanları arasındaki bağlantıyı nasıl kurabilecekleri konusunda öncü tartışmalar açacaktır.
 

Savaş, barış, müzik, sanat, edebiyat ve mimarlık...

Savaş, şüphesiz ki öncelikle yıkım demektir. Yapılan simülasyonlar beş bin yıllık bir zaman dilimi içinde 14 bin 500’den fazla savaşın yaşandığını, bunun sonucunda yaklaşık 3 milyar 500 milyon insanın hayatını kaybettiğini göstermektedir. Birinci Dünya Savaşı en iyi tahminle 20 milyon insanın, İkinci Dünya Savaşı ise en az 56 milyon insanın hayatına mal olmuştur. Savaşlarda yaşanan maddi kayıplar, silahlanma için harcanan ve/veya harcanmak zorunda kalınan kaynaklar bu yıkımın sadece insani olmadığına işaret etmektedir. 

Günümüzde savaşlar, bazı hukuki yaptırımlar aracılığıyla bir ölçüde düzenlenebilmiş olsa da; yüzyıllardır çaba harcanmasına rağmen siyasetin bir uzantısı olmasının önüne geçilememiştir. Halen daha dünyanın pek çok yerinde dikkate alınması gereken bir gerçeklik olarak kendini dayatmakta ve ülkeleri hazırlıklı olmaya zorlamaktadır. Savaşa karşı bilinen en etkili yöntem ne yazık ki caydırıcılıktır ki bu da güvenlik ikilemlerine ve çoğu zaman yönetilmesi imkansız krizlere; en nihayetinde de yeni savaşlara yol açmaktadır. 

Diğer yandan pek çok açıdan yıkıcı olan savaşların yapıcı yanlarının olduğunu da söylemek mümkündür. Hayatın hemen her alanında paradoksal bir şekilde yaratıcılığı körüklemekte, bazen karşı çıkmak, bazen desteklemek için sanatta, müzikte, edebiyatta, mimarlıkta eserler verilmesine yol açmaktadır. 15-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kültür Yaz Atölyesi’nde savaşın bu boyutu, yani müzik, sanat, edebiyat ve mimarlıkla olan ilişkisi tartışılacak, farklı disiplinlerden gelen beş öğretim üyesi, etkinliğe katılacak olan öğrencilere savaş olgusuyla kendi alanları arasındaki bağlantıyı nasıl kurabilecekleri konusunda eğitim verecektir. 

Klasik ders formatının dışında, çıkış noktası daha çok ortak öğrenim, paylaşım ve etkileşim olan 2019 Kültür Yaz Atölyesi’nde müzik dinletisi, film gösterimi, yürüyüş ve yüzme gibi etkinlikler de yer alacak, öğrenciler aktif katılıma özendirilecektir. Truva Müzesi’nin ziyaretiyle başlayacak olan bu öğrenim deneyimi Adatepe (Çanakkale) Taş Mektepteki dersler ile devam edecek, katılımcılar Küçükkuyu’da konaklayacaktır. 

Hayata farklı açılardan bakabilmeyi önemseyen ve derslerinde başarılı tüm İKÜ lisans ve ön lisans öğrencilerini 20 kişiyle sınırlı bu programda yer almaya davet ediyoruz.
 

Taslak Program

1. Gün (15.06.2019)

05.30 İKÜ Ataköy yerleşkesi ana giriş kapısı önünde buluşma 
06.00 İKÜ Ataköy yerleşkesi ön kapıdan hareket
14.00 Truva müze gezisi (Truva müzesinin mimarı Ömer Selçuk Baz eşliğinde gezi ve konferans) 
20.00 Çanakkale Esida Otel’e varış
21.00 Akşam yemeği (Esida Otel)

2. Gün 

08.30-­‐09.30 Kahvaltı (Esida Otel)
09.40-­‐10.00 Taşmektep’e hareket
10.00-­‐12.00 Ders: Savaş ve Savaş (Prof. Dr. Mensur Akgün)
12.00-­‐13.30 Öğle yemeği (Adatepe)
13.30-­‐15.30 Ders: Savaş ve Edebiyat (Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Seval)
15.30-­‐16.00 Kahve arası (Taşmektep)
16.00-­‐18.00 Ders: Savaş ve Müzik (Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız Şenürkmez)
18.00-­‐19.30 Yürüyüş ve Serbest zaman (Adatepe)
19.30 Esida Otel’e hareket
19.30-­‐20.30 Serbest zaman
20.30 Akşam yemeği ve Müzik (Esida Otel)

3. Gün

08.30-­‐09.30 Kahvaltı (Esida Otel)
09.40-­‐10.00 Taşmektep’e Hareket
10.00-­‐12.00 Ders: Savaş ve Mimarlık (Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu)
12.00-­‐13.30 Öğle yemeği (Adatepe)
13.30-­‐15.30 Ders: Savaş ve Sanat (Prof. Dr. Mehmet Üstünipek)
15.30-­‐16.00 Kahve arası (Taşmektep)
16.00-­‐18.00 Film gösterimi
18.00-­‐19.00 Tartışma
19.00 Esida Otel’e hareket
19.00-­‐20.30 Serbest zaman
20.30 Akşam yemeği (Esida Otel)

4. Gün

08.30-­‐09.30 Kahvaltı (Esida Otel)
09.40-­‐10.00 Taşmektep’e hareket
10.00-­‐12.00 Ders: Savaş ve Göç (Sena Kekeç, GPoT)
12.00-­‐13.00 Öğle yemeği (Adatepe)
13.00-­‐14.30 Tartışma ve Genel değerlendirme
14.45 Otel’e hareket
15.00-­‐ Serbest zaman (Deniz, havuz, yürüyüş, vb.)

5. Gün

08.00-­‐08.45 Kahvaltı (Esida Otel)
09.00 Gelibolu yarımadasına hareket
15.00 Gelibolu kasabasına varış (Çanakkale Şehitler Abidesi ziyareti)
17.00 İstanbul’a hareket
21.00 İstanbul’a varış (yaklaşık)

4 gece konaklama + 4 öğle yemeği + 4 akşam yemeği + 1 kokteyl 
Etkinlik: Deniz, rotalı yürüyüş, film gösterimi, müzik dinletisi, göç üzerine seminer
 

  • İstanbul Kültür Üniversitesi Lisans veya Ön Lisans öğrencisi olmak
  • Eğitiminin en erken 3., en geç 7. yarıyılında olmak
  • Genel Not Ortalaması (GNO) 3.00 ve üzerinde olmak
Yukarıdaki koşulları sağlayan öğrenciler başvuru formunu 21 Mayıs 2019 tarihine kadar doldurabilirler. 

NOT: Başvuru formuna bir adet transkript eklemeyi unutmayınız.

Programın eğitim dili Türkçe’dir.

Değerlendirme Süreci
  • Ön Eleme: Başvuran adayların not ortalamaları göz önünde bulundurularak yapılacak sıralama sonucunda her Fakülte ve Meslek Yüksek Okulu’ndan en yüksek GNO’ya sahip 5’er öğrenci seçilecektir.
  • Nihai Değerlendirme: Jüri, ön eleme sonucunda belirlenen adayların yazmış oldukları 200-250 kelimelik niyet mektuplarını puanlayacaktır. Değerlendirme sonucunda 20 asıl, 10 yedek olmak üzere toplam 30 öğrenci belirlenecektir. 
  • Kabul edilen öğrenciler ile Haziran ayı içerisinde bir oryantasyon toplantısı yapılacaktır.
  • Kabul edilen öğrencilerden alınacak katkı payı 100 TL’dir.
Başvuru formunda niyet mektubu kısmı için
Web sitesinde bulunan atölye bilgi notu ve programını bir kez daha gözden geçirdikten sora formdaki alana 200-250 kelimelik bir niyet mektubu yazınız. Mektubunuzun aşağıda belirtilen noktaları kapsamasına özen gösteriniz:
  • Bu atölyenin size ne katacağını düşünüyorsunuz?
  • Tartışmalara nasıl katkıda bulunabileceğinizi düşüyorsunuz?
  • Var ise, üniversitedeki akademik çalışmalarınız dışında yaptığınız sosyal, kültürel ve/veya sanatsal aktiviteler nelerdir?