Mezun

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR AĞI

İKÜM-LOGOİstanbul Kültür Üniversitesi Mezun Platformu olan İKÜM; mezunlarımızın, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin farklı işbirlikleri geliştirebilmesi, mezunlarımızın haberleşebilmesi ve üniversitemizde gerçekleştirilen tüm etkinliklerden haberdar olabilmesi, kısaca mezunlarımızın üniversitemizden güç almaya devam edebilmeleri için Linkedin ve Facebook ile entegrasyonu bulunan İKÜM mezun platformu kuruldu. Bu platforma üye olmak için https://ikum.network/ sayfasını ziyaret ediniz.

İKÜM Platformu ne işe yarar?

  • Üniversitemiz ve mezunlarımızla güçlü bir sosyal, kültürel bağ kurulması ve aidiyet duygusunun artırılmasına
  • Üniversitemiz ve mezunlarımızla iş birliği ağının kurulmasına ve güncel tutulmasına
  • Mezunlarımızın birbirleriyle arasındaki dayanışmanın, aidiyetliğin ve işbirliğinin artmasının sağlamasına, bilgilerini, tecrübelerini, fikirlerini İKÜ’lülerle paylaşabilmesine
  • Mentor – Mentee ilişkisinin kurulmasına ve temsilcilik programlarının üniversitemiz birimleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanmasına
  • Mezunlarımızın mesleki ve akademik konulardaki fikirlerine yaşam boyu öğrenme bağlamında destek olunmasına
  • Mezun buluşmaları, etkinlikleri ve ortak çalışmaları için etkili iletişimin sağlanmasına
  • Mezunlarımızın mesleki ve akademik kariyerlerine destek sağlanmasına
  • İKÜM’lülerin ve Kültür Noktası’nın iletişimde olduğu firmalardan gelen iş ilanlarını takip edilebilmesi, online başvuru yapılabilmesine ve bölgesel bazlı İKÜ mezun gruplarına katılarak, yeni işbirliklerinin oluşturulmasına

İKÜM’lülerin ve Kültür Noktası’nın iletişimde olduğu firmalardan gelen iş ilanlarını takip edebilir, online başvuru yapabilirsiniz. 


İKÜ ve MEZUNLARI HAKKINDA;

İstanbul Kültür Üniversitesi; ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde çağdaş teknolojileri bilen; üretim, uygulama ve yönetim alanlarında gereksinimlere karşılık verebilecek bilgi ve deneyim birikimiyle donatılmış, uluslararası iş dünyasında çalışabilecek, meslek etiği felsefesi, takım çalışması becerisi ve girişimcilik ruhuna sahip mezun vermektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi, 1997−1998 eğitim-öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesi (Matematik-Bilgisayar Bölümü), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme Bölümü), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri) olmak üzere üç Fakültede; İşletmecilik Programı ve Bilgisayar Programcılığı alanlarında İşletmecili ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarında (MYO) 157 öğrenci ve 32 kişilik akademik kadrosuyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

İstanbul Kültür Üniversitesi 2018 MezuniyetÜniversitemiz, 15 Temmuz 2017’de yirminci kuruluş yıldönümünü kutladı. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde 33 lisans programından, Adalet MYO, İşletmecilik MYO ve Teknik Bilimler MYO’da 23 önlisans programından mezun vermektedir. Sağlık Bilimleri Fakültemiz 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde öğretime başlamıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 14 anabilim dalında doktora ve yüksek lisans programlarından mezun verilmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), kuruluşundan bugüne kadar öğrencileri, akademik ve idari kadroları ve mezunlarıyla Türkiye’nin seçkin üniversiteleri arasında yer almıştır. İKÜ, Türkiye ve dünya üniversiteleri arasındaki önde gelen konumunu, mezunlarının başarıları ve değerli çalışmalarıyla aldığı güçle daha da ileriye taşımıştır.

İş hayatına İstanbul Kültür Üniversitesi’nin seçkin kimliği ile adım atan mezunlarımız Türkiye’de ve dünyanın pek çok farklı bölgesinde bilime, teknolojiye, topluma, insan haklarına saygılı ve mesleki etik bilincine sahip profesyoneller olarak hizmet etmektedir.


İstanbul Kültür Üniversitesi 2018 Mezuniyetİstanbul Kültür Üniversitesi, mezunlarıyla olan ilişkilerini Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi’nin (ÖYKMDB) çatısı altında sürdürmektedir. Mezun verilerinin güncellenmesi ve mezun iletişiminin sağlanması,  mezunlara yönelik kariyer olanakları hakkında çalışmalar yürüten Kültür Noktası, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin mezun ağının oluşturulması ve geliştirilmesi için  çalışmalar yapmakta, katkı sağlamaktadır.

İKÜ Mezunlar Derneği (İKÜMED) “Mezunlarımızın sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeler arası dayanışmayı, yardımlaşmayı arttırmak, iş olanakları sağlamak, üyelerin ve öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek, çözüm bulmak, kısaca üyelere Kültür ailesinin bir ferdi olduğunu hissettiren ve bunu yaşam boyu sürdürecek faaliyetlerde bulunmak.” misyonuyla 2012 yılında çalışmalarına başlamıştır.

İKÜMED, İstanbul Kültür Üniversitesi mezunlarına, İKÜMED Dergisi, kültürel ve sanatsal  seyahatler ve mezunlar ağına dâhil olma gibi programlar ve hizmetler sunarak bu aile bağına katkıda bulunmaktadır.

Mezunlarımız ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi:


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 02/11/2018 - 14:54