İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti

Bahar Akıngüç Günver1963 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Kültür Koleji’nde, Ortaöğrenimini Robert College’de tamamladı. Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptı. Daha sonra California State University’de “Eğitim Yönetimi” konusunda yükseklisans öğretimi gördü. Bu üniversitede Matematik branşı asistanlığı yaptı. California’daki çeşitli okullarda yönetim çalışmalarına katıldı. Kültür Fen Lisesi’nde Matematik öğretmenliği ve müdürlük görevlerinde bulundu. Kültür Koleji’ndeki çalışmalarını, 2002 yılından itibaren Kültür Okulları Genel Müdürü olarak sürdüren Bahar Akıngüç Günver, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Bölümü’nde “Doktora” yapmış olup tez çalışması “Aile İşletmeleri” adı ile kitap olarak yayınlanmıştır. Yaşadıkça Eğitim dergisinin yayın yönetmeni olan Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı'dır.
Ful Akıngüç Över1958 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kültür Koleji’nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi, 1979’da İşletme-İstatistik lisansı aldı. Londra’ya giderek Control Data Institute’de Bilgisayar ve Programlama konusunda lisansüstü eğitimi gördü. NCR Bilişim Sistemleri A.Ş. firmasında üç yıl süreyle Sistem Destek ve Programcılık Bölümü’nde çalıştı. Kültür Koleji’nin Eğitim ve Yönetim Bilgisayar Sistemi’ni kurarak, Bilgi İşlem Merkezi’ni oluşturdu. 1998 yılında öğretime açılan Kültür 2000 İlköğretim ve Anaokulu’nun kuruluş çalışmalarını yürüttü. 2000 yılından beri ‘Türkiye Özel Okullar Birliği’ nde Yönetim Kurulu üyesi ve son 2 yıldan beri de Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak Türk Eğitim Sisteminin gelişmesi, daha nitelikli bir yapıya kavuşması için görev üstlenmiştir.
Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük, İcra Kurulu Üyeliği/Başkanlığı, gibi görevleri üsltlenmiş olup halen İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yrd. olarak  görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal1964 yılında Biga Çanakkale’de doğdu. Biga Ticaret Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1985), yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı’nda (1987) tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı’nda (1994) doktora öğrenimini tamamlamasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı.

1989-1991 yılları arasında ve 1999 yılında DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)  Burslusu olarak Münster Üniversitesi ve Max-Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs-und Steuerrecht (eski adı Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht) bünyesinde, 2005-2006 yıllarında ise Alexander von Humboldt Burslusu olarak Trier Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalarda bulundu. 

Doçent unvanını aldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı’ndan 2007 yılında emekli oldu. 2007 itibarıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda göreve başladı. 2007-2011 yılları arasında dekan yardımcısı, Hukuk Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Bochum Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde dersler verdi. Kitaplarının yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda makalesi yayımlandı.  Banka devirleri de dahil olmak üzere, şirketler hukuku, özellikle birleşme, bölünme, hisse devri, ortaklar arası uyuşmazlıkların çözümü alanında faaliyet gösteren hukuk bürolarında hukuki danışman, ulusal ve uluslararası tahkim yargılamalarında hakem olarak görev yaptı. 2021 Haziran ayında İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü olarak göreve başlamıştır. 

 

1 Ocak 1970'te Mardin'de doğdu. Baba adı Mehmet Edip, anne adı Fatma'dır. Öğretim Üyesi; İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi'ni üstün başarıyla bitirdi. Harvard Ü. Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisansını yaptı. Stanford Ü.'de ikinci yüksek lisansını ve uluslararası hukuk alanında da doktorasını tamamladı. Harvard 'da araştırma görevlisi, Stanford'da araştırma ve öğretim görevlisi ve Maryland Ü. Hukuk Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Washington, DC'de uluslararası avukatlık; birçok ülke hükümetine, çok uluslu şirketlere hukuk ve yönetim danışmanlığı yaptı. Boğaziçi Ü. İİBF'de yardımcı doçent olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Hukuk, ekonomi, siyaset, AB ve devlette reform ve etik alanlarında birçok bilimsel eseri yayınladı. Stanford'un "Başarı Ödülü" ile 2003'te en başarılı mezun seçilerek "Harvard Özel Başarı Ödülü" aldı. Halen Harvard Mezunlar Derneği Avrupa Başkanlığı görevini yürütüyor. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu. Arapça ve çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde AKP' den Mardin milletvekili seçilmiştir. 
Prof. Dr. Tamel Koçel1946 yılında Eskişehir - İnönü’de doğan Tamer Koçel , 1963 yılında Kabataş Erkek Lisesi’ni, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirmiş, aynı yıl Fakülte’nin İşletme Kürsüsü’ne asistan olarak girmiş ve 1968 yılında İşletme İktisadı Enstitüsü’nün 11. Dönem İşletmecilik İhtisas Programından mezun olmuştur.
1974 yılında ABD de Michigan State University’den MBA derecesi almış, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Doçent olmuştur. 1977 yılında Kanada Alberta’daki Banff School of Advanced Management’ın 40. Dönem programından mezun olmuştur.

1975-1979 yılları arasında İşletme İktisadı Enstitüsü’nde Genel Sekreter ve Eğitim Koordinatörü olarak görev yapmış, 1980 -1982 yılları arasında ABD’de Chicago’daki Roosevelt University’de iki yıl süre misafir öğretim üyesi olarak çalışmış ve 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından Yönetim ve Organizasyon dalında Profesörlüğe yükseltilmiştir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde ve İşletme İktisadı Enstitüsü’nde öğretim üyesi, anabilim dalı başkanı ve bölüm başkanı olarak görev yapmış ve ayrıca 1983-1994 yılları arasında ülkemizin bazı büyük özel işletmelerinde danışman ve koordinatör olarak çalışmıştır.

1999’da İstanbul Kültür Üniversitesi’ne geçmiş ve bu Üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı yapan Prof. Dr. Tamer Koçel, Eylül 2004 – Kasım 2008 tarihleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmüştür.

2004 -2012 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Koçel halen İKÜ Mütevelli Heyet üyesi olarak İstanbul Kültür Üniversitesine emek vermektedir.

Prof. Koçel’in “İşletme Yöneticiliği” ile “Yönetim Kavram ve Teknikleri” isimli iki kitabı ve çeşitli telif ve tercüme makaleleri bulunmaktadır.
1938 yılında Merzifon’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdikten sonra İ.Ü. İktisat Fakültesi’nden 1961 yılında mezun oldu. 1964-1974 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanlığı; 1974-1980 yılları arasında T.C. Emekli Sandığı’nda Mali ve İdari konularda Genel Müdür Yardımcılığı; 1980-1981 yılları arasında Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanlığı; 1981-1994 yıları arasında Özel Sektörde Mali Danışmanlık (Ülker Grubu ve baraj ve yol inşası yapan yabancı şirketler); 1994-1997 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Ataman Yıldız, halen Family Finans Kurumu A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmekte ve Yeminli Mali Müşavirlik yapmakta olup, İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi'dir.
26 Şubat 1950 yılında Eskişehir’de doğdu. ODTÜ Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Opsiyonu Lisans ve Lisansüstü derecelerine ve Hollanda Philips International Institue Diploma derecesine sahiptir. Türkiye’de Bimsa ve İnfo firmalarında ve yurt dışında Dornier System GmbH’da teknik ve yönetim görevleri aldıktan sonra, NCR firmasında Genel Müdür Yardımcılığı ve Sun Microsistemler A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalıştı. Aynı dönemlerde Koç, Sabancı, Eczacıbaşı Gruplarına danışmanlık hizmetleri verdi. 1995 yılından bu yana Vestel Elektronik A.Ş. yönetim takım çalışmalarının içinde yer almakta ve halen Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Birleşmiş Milletler UNDP kuruluşu için Vietnam’da danışmanlık yapmıştır. Türkiye Bilişim Vakfı ve Unix Kullanıcıları Derneği Kurucu Üyesi ve Microcoft’un Çözüm Geliştirme Disiplini konusunda sertifikalı danışmanıdır.
2 Ağustos 1954 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Blimler Fakültesi İşletmecilik Bölümü'nü bitirdi. Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Türkiye İş Bankası kariyeri 32 yıl sürdü ve bankadan 13 Nisan 2011 tarihinde Genel Müdür Vekili olarak ayrıldı. Banka'daki çalışmaları sırasında, gruba dahil bazı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bu kapsamda; İş-Net A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş, İş Bank GmbH-Almanya ve Arap-Türk Bankası A.Ş. kuruluşlarının Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. MasterCard Avrupa yönetim kurulunda ülkemiz bankacılık sektörünün temsilcisi olarak görev yaptı. Halen Forbes Türkiye dergisinin yayın danışma kurulunda yer almaktadır. Para Yöneticileri Derneği ile TÜSİAD üyesidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli toplantılarda Türkiye Ekonomisi, fon yönetimi ve bankacılık konularında konferanslar veren Demiray, iki çocuk babasıdır.
Av. Nil TuncaAvukat Nil Tunca 1949 yılında doğdu. Ortaokul ve lise öğrenimini Kültür Koleji'nde tamamlayarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı lisans eğitimini 1974 yılında tamamladı. Mezuniyetinin hemen ardından avukatlık stajını da tamamlayarak 16/10/1975 tarihinde ruhsatını aldı ve aynı yıl İstanbul Barosuna kaydolarak Avukatlık mesleğine başladı.

Avukatlığı 46 yıldır serbest meslek olarak yürüten Avukat Tunca, 2005-2021 yılları arasında T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Avukatlığı ve Hukuk Müşavirliği görevini yürütmüştür.
 
Avukat Nil Tunca evli ve iki çocuk annesidir.