Yabancı Dil Eğitimi

İstanbul Kültür Üniversitesi, öğrencilerinin bir dünya vatandaşı olarak yabancı dil ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak dünya ölçeğinde düşünüp üreten, uluslararası platformlarda kendini ifade edebilen, bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. İKÜ, bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yabancı Diller Bölümü ve İKÜTÜMER ile İngilizce ve Türkçe dillerini, kültürel ve dilsel öğelerle zenginleştirerek öğreterek;  öğrencilerin gelecekte bu dilleri eğitim ve iş alanlarında rahatça kullanır duruma gelmelerini amaçlıyor. 

Teknolojinin getirmiş olduğu gelişimle birlikte yabancı dile olan gereksinim gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde iş alanlarının çoğalması ve uluslarası ticari ilişkilerin hız kazanmasıyla yabancı dil bilgisi ve aktif olarak kullanımı işe kabullerde aranan en önemli özelliktir. Üstelik artık CV’nizde yer alan bir yabancı dil yeterli olmayabilir. Uluslararası dil olarak kabul edilen İngilizce’den farklı olarak şirketlerin ticari ilişkilerine bağlı olarak ikinci hatta üçüncü yabancı dillere ihtiyaç duyabilirsiniz.

Yabancı dil yeterliliğiniz iş hayatındaki konumunuzu belirler ve kariyer hedefinize ulaşma yolunda sizi ön plana çıkarır. Ayrıca, kariyer basamaklarını çıkarken dil bilmekten çok o dili aktif bir şekilde kullanmanın ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. Bir yabancı dili konuşamıyorsanız, dil bilginizin çok iyi olması ve kelime haznenizin yüksek olması çoğu zaman yeterli değildir. Artan rekabet ve zorlu iş standartlarına ayak uydurabilmek istiyorsanız en etkili yolu seçmeniz sizin için en doğrusu olacaktır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Türkçe Eğitim Merkeziİstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü