Prof. Dr. Nihal SARIER (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Nihal SarıerLisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nde (1972-77) sürdürdü, Ege Üniversitesi Kimya Bölümü’nde (1978) tamamladı. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliğinde Yüksek lisans çalışmasını tamamladıktan sonra (1982), aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Fizikokimya Anabilim Dalında doktor ünvanını (1986) aldı. 
Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde (1979-1982) ve Kimya Bölümü’nde (1982-1986) Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Kültür Koleji’nde Fen Bölüm Başkanı, Kimya Öğretmeni ve Kültür Fen Lisesi Okul Müdürü olarak (1987-2001) görev yaptı. Bu dönemde Kültür Okullarının Kimya, Fizik, Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmen Yetiştirme Programlarını yürüterek, on beş yılda 300’ün üstünde öğretmenin hizmet içi eğitimine katkıda bulundu.
   
İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde 1997-2001 yılları arasında kimya ve malzeme dersleri verdi. 2001 yılında tam zamanlı Yardımcı Doçent olarak İnşaat Mühendisliği Bölümünün akademik kadrosuna katıldı. Kimya-malzeme alanında 2010’da Doçent, 2015’de Profesör ünvanını aldı. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı (2007-2012), Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği (2001-2015) görevlerinde bulundu. Kasım 2016’da Rektör Yardımcısı olarak atandı. 

Nihal Sarıer çok işlevli nanokompozit yapılı malzemelerin tasarımı ve geliştirilmesi, akıllı tekstil malzemeleri, binalarda, giysilerde ve sıcaklığa duyarlı diğer sistemlerde dinamik enerji yönetimi, mikrokapsülleme ve elektroeğirme teknikleri, elektromanyetik kalkanlama, antimikrobiyal malzeme üretimi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli TÜBİTAK projelerinde araştırmacı ve yürütücü olarak görev almıştır. Avrupa Birliği COST TD1402 “Multifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy” başlıklı aksiyonda ülke temsilcisi ve araştırmacı olarak (2014-2018) çalışmaktadır. Nihal Sarıer ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan ve binin üzerinde atıf alan çeşitli bilimsel makaleler yazmış, Elsevier-Woodhead Publishing tarafından basılan “Functional Finishes For Textiles: Improving Comfort, Performance and Protection” başlıklı kitapta (2015) davetli yazar olarak Prof.Dr.Emel Önder (İTÜ) ile birlikte bir bölüm hazırlamıştır. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları Dizisi içinde 2005’de yayınlanan “Yüzyedi Kimya Öyküsü” adlı kitabı çevirmiştir. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji ile Herkese Bilim ve Teknoloji dergilerinde popüler bilim yazıları yayınlanmaktadır. İstanbul Kültür Eğitim Kurumları (İKEK) Temel Bilimler Danışma Kurulu üyesidir.