Prof. Dr. H. Ömer Karpuz (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZLisans derecesini Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1981 yılında, yüksek lisans derecesini Yeni Türk Edebiyatı alanında aynı üniversiteden 1987 yılında ve doktora derecesini Yeni Türk Dili alanında aynı üniversiteden 1991 yılında aldı. 1981-1983 yılları arasında Sivas İmam-Hatip Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. 1983-1993 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde, 1993-1994 yılları arasında Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, 1994-2014 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalıştı. Bu sürede Anabilim Dalı Başkanı (1993-2011), Bölüm Başkanı (1993-2011), Dekan Yardımcısı (1995-2000), Fakülte, Enstitü Kurulları ve Yönetim Kurulları üyelikleri ile Üniversite Senatörlüğü görevlerinde bulundu. 2013 yılında (Ocak-Haziran) Amerika’da University of Texas–Pan American (UTPA) (yeni adıyla: The University of Texas Rio Grande Valley (UTRGV)’de misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2014 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde çalışmaya başladı. Burada 2016 yılında Bölüm Başkanlığına, 2017 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına atandı ve 2018 yılında Rektör Yardımcılığı görevini yüklendi.

1995 yılında Doçent, 2001 yılında Profesör olan H. Ömer Karpuz, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde Türk Dilbilgisi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Çağdaş Türk Lehçeleri, Altayistik, Genel Dilbilim, Karşılaştırmalı Dilbilim, Sözlükbilim, Türklük Bilimi Araştırmaları, Metin Dilbilim, Metin Yazarlığı ve Anlambilim derslerini verdi, bu konularda birçok makale, bildiri ile 4 kitap, 3 kitap bölümü hazırladı, 8 bilimsel proje yürütücülüğü, 30 yüksek lisans ve 10 doktora tezi danışmanlığı yaptı, birçok bilimsel toplantıda bilim, düzenleme ve danışma kurulu üyelikleri, oturum başkanlıkları ile çeşitli dergilerde bilimsel editörlükler yaptı. İngilizce bilen Prof. Dr. H. Ömer Karpuz Çağdaş ve Tarihi Türk Lehçeleri ile diğer Altay dilleri (Moğolca, Mançu-Tunguzca, Korece ve Japonca) ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.