İKÜ'de Kariyer

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular, başvuru tarihleri içerisinde, Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi

24.01.2019

Son Başvuru Tarihi

07.02.2019

FAKÜLTE / MYO

BÖLÜM / PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (Türkçe) Bölümü

Profesör Doktor

1

Yönetim ve Strateji Alanında Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl Süreyle, Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu İle İlgili Bilim Alanında Çalışmış Olmak, Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra Aile İşletmeleri, Liderlik ve Yönetim Organizasyon Bilim Alanında Özgün Yayınlar Veya Çalışmalar Yapmış Olması.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

-

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını İç Hastalıkları Hemşireliğinde Almış Olması. Kardiyovasküler Hemşirelik, Kalp Yetersizliği Ve Rehabilitasyon Konularında Çalışmalarının Bulunması, Geriatrik Hasta Bakımı Ve Eğitim Hemşireliği Konusunda Tecrübeli Olması.

GENEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,
 • Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
 • Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış olması,
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
 • Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Profesör Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:

 • Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, e-posta, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, İş Tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
 • YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, Üniversiteye katkılarını kapsayan hazırlanacak altı (6) takım dosya,
 • Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek,
 • Doçentlik veya Profesörlük Unvanıyla İlgili Atandığı Tarihler İle Görevi Süresince Disiplin Cezası Almadığını Gösterir Çalışılan Yerlerden Alınacak Resmi Onaylı Çalışma Belgesi,
 • 2 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge,
 • Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir E-Devletten Resmi Kuruma Hitaben Alınacak Belge,
 • Noter Tasdikli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi,

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:

 • Müracaat eden tüm adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, e-posta, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini ve teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
 • YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,
 • Dosyadaki etkinliklerini içeren bir harici bellek/flaş bellek,
 • 2 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak belge,
 • Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir E-Devletten Resmi Kuruma Hitaben Alınacak Belge,
 • Noter Tasdikli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi,

Başvuru Adresi Ve İletişim Bilgileri:

Adres       : İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E-5 Karayolu üzeri 34158,   

  Bakırköy/İstanbul

Telefon    : 0212 498 41 41

E-mail      : ik@iku.edu.tr


İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili Fakültenin Dekanlığına istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi                                                               : 24.01.2019

Son Başvuru Tarihi                                                 : 07.02.2019

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi                          : 12.02.2019

Giriş Sınavı Tarihi                                                   : 15.02.2019

Sonuç Açıklama Tarihi                                           : 20.02.2019

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi                 : https://www.iku.edu.tr 

Başvuru Şekli                                                          : Şahsen, Posta Yolu İle

Telefon Numarası                                                  : 0212 498 41 41 (Santral)

(İlanla İlgili Kadroya Başvuru Yapılacak Fakülte Sekreterliği İle Görüşülmesi Gerekmektedir.)

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:

 1. Sağlık Bilimleri Fakültesinin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Şirinevler Yerleşkesi Adresi:

E-5 Karayolu Üzeri, No: 22, Bahçelievler, İstanbul.

İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler:

İlanın Çıkılacağı Fakülte / Meslek Yüksek Okulu

(Başvuru Yeridir)

Bölümü / Programı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

ALES Puan Şartı

YDS / Eşdeğeri Puan Şartı

Özel Şartlar

Sağlık Bilimleri Fakültesi

-

Araştırma Görevlisi

3

70

50

Hemşirelik Lisans Mezunu Olması Ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olması.

Genel Şartlar:

 1. 657 Sayılı Kanunun 48 İnci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.
 2. Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvurabilmek İçin İlana İlk Başvuru Tarihi İtibarıyla Otuz Beş (35) Yaşını Doldurmamış Olmak Gerekir.
 3. ALES’ten En Az 70, Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından En Az 50 Puan Veya Eşdeğerliği Kabul Edilen Bir Sınavdan Bu Puan Muadili Bir Puan Almış Olmak Gerekir. Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Talep Edenlerin Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.
 4. Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında Lisans Mezuniyeti Notunun Hesaplanmasında Kullanılacak 4’lük Ve 5’lik Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.
 5. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.
 6. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
 7. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış olması,
 8. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun adli sicil kaydı ve arşiv kayıtlarının bulunmaması,
 9. İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme Veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.
 10. Müracaat Edecek Adayların Sınavların Aynı Gün Yapılacak Olmasından Dolayı Tek Bir Kadro İlanına Müracaat Etmeleri Gerekmektedir. Birden Fazla Kadroya Başvuran Adayların Her İki Başvuruları Değerlendirmeye Alınmayacaktır. (Birden Fazla Kadro İlanı Olması Durumunda)

Muafiyet:

 1. Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış Veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz.

İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi Bilgisi İle Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.)
 2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
 4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) Veya Kişisel Özgeçmiş (CV)
 5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Olmalı) 
 6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin E-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (E-Devlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi İse Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Fakülte Yetkilileri Tarafından E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)
 7. Transkript Belgelerinin Fotokopileri,
 8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
 9. YÖK Tarafından Kabul Edilen Veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
 10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil Veya Muaf Olduğunu Belirten E-Devletten Alınacak Belge,
 11. E-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil Ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” Ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)  *E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Aşağıda Bilgileri Belirtilen Yetkililerde E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,
 12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerin Suretleri İle Yeminli Mütercim Tercümesi Ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri,
 13. Varsa Yayınlanmış Veya Yayın Kararı Olan Bilimsel Çalışmalar.