Üniversite Paydaş Anketleri Komisyonu

 • *** (Başkan)
 • Doç.Dr. S. Hikmet Çağlar ( Üye) 
 • Prof.Dr. Burcu Semin Akel (Üye) 
 • Prof.Dr. Fadime Yüksektepe (Üye)
 • Prof.Dr. Esra Bostancıoğlu (Üye) 
 • Dr.Öğr.Üyesi Neslihan Fatma Er
 • Arş.Gör. Mustafa Bekmezci (Üye) 
 • Ece Çaygöz (Üye) 
 • Çağla Önem (Üye) 
 • Erdem Yücesan (Üye)
 • Füsun Gedik (Üye)
 • İKÜ web vb de bir anket sisteminin kurulması, 
 • 2019 anketlerinin uygulanması ve raporlanması,