KÜLTÜR AJANDASI
18.08.2023                                  Sayı: 324
Kültür'den Haberler
İGESİB, Türk Akreditasyon Kurumu Tarafından Akredite Edildi 
 
 
TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası için tıklayınız...
 
Herkese Bilim Teknolojide Bu Hafta
Yazıyı okumak için tıklayınız...
 
AKPAZ Haftalık Yemek Listesi
Haftalık yemek listesine erişmek için lütfen tıklayınız...
Akademik Duyurular
"Haber Spikeri Cem Öğretir ile Etkili İletişim Semineri"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Fiscaoeconomia Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2023 (FSCONGRESS 2023)"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
TÜBİTAK 2237-A Etkinliği "Sismik Verilerin Ölçülmesi ve İletilmesi"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"YDS Strateji ve Soru Çözümü" Kursu
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"COVID-19 Öncesi ve COVID-19 Karantina Döneminde Serbest Zaman ve İyi Olmayla İlgili Değişkenler Hakkında Bilgi Sahibi Olmak”
 
 
"Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları" Dergisi
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"8. Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"IV. Uluslararası Bilişim ve Yazılım Mühendisliği Konferansı"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 26. Çalıştayı"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi" Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Sayısı için Makale Kabulü
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
Dokuz Eylül Üniversitesi 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Başvuruları
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Açık Hava Heykel Sempozyumu"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimeri Enstitüsü Tez Kataloğu
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
Bursa Uludağ Üniversitesi Uludağ Arıcılık Dergisi
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitimleri
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"İletişim ve Diplomasi" Dergisi Makale Kabulü
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi" Makale Kabulü
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
TÜBİTAK 2237-A Etkinliği "Afet Akademisi"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"II. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Aile Danışmanlığı Sertifika Programı"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Ahi Evran İslami İlimler Fakültesi Dergisi" Makale Kabulü
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
Ankara Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı
 
 
"Sömürgecilik Sonrası İngiliz Romanında Kültür ve Kimlik"