KÜLTÜR AJANDASI
11.08.2023                                  Sayı: 323
Kültür'den Haberler
2023-2024 İKÜ Tercih Günleri 
 
 
Herkese Bilim Teknolojide Bu Hafta
Yazıyı okumak için tıklayınız...
 
"Üniversiteli olmaya dair..." 
 
 
Prof. Dr. Nihal Sarıer’in Isı Yönetimi Yapabilen Buluşu, İngiltere Patent Ofisi Tarafından Tescil Edildi
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Sevim Karaalioğlu 
 
 
AKPAZ Haftalık Yemek Listesi
Haftalık yemek listesine erişmek için lütfen tıklayınız...
Akademik Duyurular
"Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Yaz Okulu"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"KİÜ Fen, Mühendislik ve Teknolojisi" Dergisi Makale Kabulü
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın Haklarını Yeniden Düşünmek: Mücadele ve Kazanımlar Sempozyumu"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"V. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2023)"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar Dergisi" Makale Kabulü
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"2. Uluslararası Epigenetik Kongresi"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"VII. Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Açık Sahne 1. Uluslararası Karma Resim Sergisi" & "Açık Sahne 1. Genç Ressamlar Resim Sergisi"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"II. Uluslararası Çevre, Enerji ve Ekonomi Kongresi"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Karesi Mimarlık Dergisi (KJA)" Makale Kabulü
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.Yılı Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Jürili Moda Tasarımı Sergisi"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
Kamu Diplomasisi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuruları
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"1. Uluslararası Arıcılık ve Arı Ürünleri Kongresi/Apiterapi"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
“VI. Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi”
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"IPBES Gençlik Çalıştayı"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"2. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi INCES2023"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Atılım Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi" Bildiri Kitabı
 
 
"6. Uluslarararası Temel ve Klinik Çok Modelli Görüntüleme Konferansı"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"3. Uluslararası Gerontolojik Bakış Kongresi"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Pogramları Başvuruları
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Fiscaoeconomia Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2023 (FSCONGRESS 2023)"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...