KÜLTÜR AJANDASI
04.08.2023                                  Sayı: 322
Kültür'den Haberler
İKÜ Tercih Günleri Devam Ediyor
 
 
Herkese Bilim Teknolojide Bu Hafta
Yazıyı okumak için tıklayınız...
 
AKPAZ Haftalık Yemek Listesi
Haftalık yemek listesine erişmek için lütfen tıklayınız...
Akademik Duyurular
"Kronotop İletişim Dergisi" Makale Kabulü
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Tarihi Alan Fotoğraf Yarışması"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi" Makale Kabulü
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi "Mezun Bilgisi Sistemi"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Uluslararası ESEP Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"IV. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ'da Dini ve Kültürel Hayat"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"I. Uluslararası Çağdaş Dini Meseleler Sempozyumu"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
Üniversitelerarası Enerji Verimliliği (ÜNVER) Yarışması
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Araştırma, Veri Analizi, Raporlama ve Yayımlama Süreci"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
MUJAD Makale Kabulü
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"İstiklâlden İstikbâle Cumhuriyet Sempozyumu"
 
 
Ayrıntılı bilgi için...
 
"İzmir'den Mekân Kültürüne Farklı Bakışlar" Paneli ve "Bir Kartpostalın Düşündürdükleri" Metin Yarışması
 
 
Ayrıntılı bilgi için...