Introduction to Electric Circuits

"EE2201 ITEC 2017,Elektrik Devrelerine Giriş" dersi, "Elektronik" ve "Kontrol" derslerinin anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır..
Derse Katıl

EE2202 Circuits LAB 2017

Elekrik Devreleri LAB dersinin iki temel amacı vardır, birincisi teorinin uygulama ile daha iyi anlaşılması sağlamak, ikincisi ise "proteus" yazılımını kullanarak devre analizi yapmaktır.
Derse Katıl

BST Kurum İçİ Eğİtİmlerİ

Bu dersin amacı Microsoft Visio, Microsoft Word ve Microsoft Outlook Programları nasıl kullanılır hakkında bilgi vermektir.
Derse Katıl

Hibrit Programlama

Bu dersin amacı Hibrit programlama ile bütün platformalara uygulama geliştirebilmektir.
Derse Katıl

Computer Aided Structural Analysis

This course examines the computational software tools such as section analysis, modeling and short scripts in the analysis of the structures under various loading cases.
Derse Katıl

Strength of Materials II

Establishing the theoretical foundation regarding the concepts of stress and strain required for engineering design.
Derse Katıl

Strength of Materials II

This course aims to develop an understanding on the issues related to the dynamic response of structures especially in the context of seismic design.
Derse Katıl

Bilgisayar Destekli Yapı Analizi

Bu dersin amacı kesit analizi, yapı modellemesi ve yapısal analiz konularında öğrencilere bilgi aktarmaktır.
Derse Katıl

Elektrik Devrelerine Giriş

"EE2201 Elektrik Devrelerine Giriş" dersi, EE3201 Devre Analizi dersinin ve ona bağlı örneğin "Elektronik" ve "Kontrol"r derslerinin anlaşılmasına katkıda bulunan temel bir derstir.
Derse Katıl

Devre Lab

Elekrik Devreleri LAB dersinin iki temel amacı vardır, birincisi teorinin uygulama ile daha iyi anlaşılması sağlamak, ikincisi ise "proteus" yazılımını kullanarak devre analizi yapmaktır
Derse Katıl

UNITY3D

Oyun geliştiriminde kullanılan tekniklerin anlatımı ve oyun özellikleri kodlama temellerini kapsamaktadır.
Derse Katıl

Introduction to Earthquake Engineering

This course examines the fundamentals of earthquake engineering and dynamic response of the structures under earthquake excitations.
Derse Katıl

DEPREM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Bu dersin amacı depremler, yapı dinamiği ve depreme dayanıklı yapı tasarımı konularında bilgiler aktarmaktır.
Derse Katıl

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

Bu dersin amacı deprem nedir kavramının aktarılması, depremler ve yapılar arasındaki ilişkilerdir.
Derse Katıl

STRUCTURAL SYSTEMS I

The primary goal of this course is to provide an understanding of the theoretical and practical concepts related to the structural system design and design of steel structures.
Derse Katıl

STRUCTURAL DYNAMICS

This course aims to develop an understanding on the issues related to the dynamic response of structures especially in the context of seismic design.
Derse Katıl

YAPI DİNAMİĞİ

Bu dersin amacı depreme dayanıklı yapı tasarımında dinamik yapı davranışını anlayabilmek için yapıların dinamik özelliklerinin belirlenmesini öğrenmektir.
Derse Katıl

Engineering Graphics

This course aims to give the students the basics of technical drawing concept in Civil Engineering.
Derse Katıl

UNITY 3D

Oyun geliştiriminde kullanılan tekniklerin anlatımı ve oyun özellikleri kodlama temellerini kapsamaktadır.
Derse Katıl