Mezun Anketi

Çağdaş teknolojileri bilen, üretim, uygulama ve yönetim alanlarında gereksinimlere karşılık verebilecek bilgi ve deneyim birikimiyle donatılmış, uluslararası iş dünyasında çalışabilecek, meslek etiği felsefesi, takım çalışması becerisi ve girişimcilik ruhuna sahip bireyler  yetiştirmeyi amaç edinen İstanbul Kültür Üniversitesi sürekli iyileştirme ve kalite yükseltme çalışmalarını kuruluşundan itibaren yürütmektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde lisans ve önlisans programları Startejik Planda yer alan vizyon, misyon, amaç ve hedefleri kendi  alanlarına uyarlamışlar, program çıktılarını belirlemişlerdir. 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitsel çıktılar sürekli olarak izlenip, değerlendirilmekte ve eğitim-öğretim programlarımızda, elde edilen izleme sonuçlarına göre gerekli düzenlemeler, değişiklikler yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler için en önemli girdilerden birini mezunlarımızın görüşleri oluşturmaktadır. Lisans ve önlisans programlarımızın mezunlarına örnekleme yöntemi ile her yıl mezun memnuniyet anketleri uygulanmaktadır.  Mezunların katkıları ile çıktıların sürekli olarak izlenip değerlendirildiği ve bu değerlendirmelere göre program çıktılarına ulaşabilmek amacıyla yöntemlerin geliştirilip iyileştirildiği dinamik bir yapı sürdürülmektedir.

İKÜ mezun anketi örneğine buradan ulaşabilirsiniz...

 

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mezuniyet TöreniÜniversitemin bana kazandırdığı girişimcilik ruhu ve yaşayarak öğrenme becerisi sayesinde kendime bir iş kurmak için serbest çalışmaya başladım.

Öğretim üyelerinin öğrencileri ile kurduğu iletişim emsalsizdi. Profesyonel yaşantımda onlarla olan bağlantımı sürdürmeye devam ediyorum.

Akademik danışmanımın ve tüm öğretim üyelerimizin beni bir “numara” olarak değil de bir öğrenci, bir birey olarak algılaması sayesinde özgüveni tam bir mezun olarak iş hayatına atıldım.

Tüm akademisyenlerin benim başarıma tek tek katkısı olmuştur. Onların deneyimlerinden ve hergün yürüttükleri araştırma faaliyetlerinden edindiğim bilgi ve deneyim sayesinde iş yaşantımda başarılı oluyorum.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin öğretim ortamı beni yüksek lisans yapmaya özendirmiştir. Ben de ilerde iyi bir akademisyen olmak için şimdiden yoğun bir çalışma yürütüyorum.

İstanbul Kültür Üniversitesi mezunu olarak iş dünyasında problem çözme becerilerim, çağdaş teknolojilere hakimiyetim, takım çalışmasına yatkınlığım, etik değerlere sahip oluşumla dikkat çekiyorum.

 

Fen Edebiyat Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Adalet Meslek Yüksek Okulu