İstanbul Kültür Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü

Satın alma, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin büyümesinde, kârlılığında, kaynaklarının doğru kullanılmasında ve buna bağlı olarak da hedeflerini gerçekleştirme yolunda stratejik öneme sahiptir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü; üniversitenin malzeme, cihaz ve hizmet satın almalarını yürütmektedir. Politikamız; tedarikçilerimizden, en yüksek iş etiği standartlarında, en uygun koşullarda malzeme, ürün ve hizmet tedarik etmektir.

Tedarikçilerimiz T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi performansında önemli bir rol oynamaktadır. Hedefimiz, tedarikçilerimizi de bir çözüm ortağı ve ailemizin bir parçası olarak sürecimize dahil ederek bilgi birikimlerinden faydalanıp, yenilikçi olma vizyonumuzda kaliteli, uygun maliyetli ürün ve hizmet tedariki sağlamaktır.
 

Nafize Aynur Candaş
Aynur Candaş
Satın Alma Müdürü
Dahili: 4119
Nafize Aynur Candaş
Demet İsmihan
İhale Müdür Yardımcısı
Dahili: 4007
Murat Özekmekçioğlu
Murat Özekmekçioğlu
Satın Alma Müdür Yardımcısı
Dahili: 4647
Şevki İlker Rahmet
Şevki İlker Rahmet
Satın Alma Uzmanı
Dahili: 4449
Birsen Sayın Özcan
Gökhan Kırseven
Satın Alma Uzman Yardımcısı
Dahili: 4335

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği kapsamında Üniversite İhale Yönetmeliği ve eklerinin hazırlanması ile bir yıl süre ile danışmanlık hizmeti alımı için ihaleye çıkmıştır. İhaleye ilişkin satın alma şartlarına ve teklif mektubuna aşağıdaki listeden erişebilirsiniz.

Doğrudan Temin Yoluyla İstanbul Kültür Üniversitesi İhale Yönetmeliği ve Eklerinin Hazırlanması ile Bir Yıl Süre ile Danışmanlık Hizmeti Satın Alma Şartları  
Danışmanlık Hizmet Alımı teklif Mektubu