İKÜ'de Kariyer

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi (İngilizce) Bölümü’ne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesine (Değişik: 22/2/2018-7100/4 md.) göre aşağıda unvan ve şartları belirtilen kadroya Öğretim Üyesi alınacaktır.

Kadro Tipi           Doktor Öğretim Üyesi
Kadro Sayısı 2
Duyuru Tarihi 18.09.2018
Son Başvuru Tarihi 02.10.2018

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. (Not: İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158 Bakırköy / İstanbul
Tel 0212 498 4141
e Mail ik@iku.edu.tr

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Adaylarda Herhangi Bir Kuruma Karşı Hizmet Yükümlülüğü Bulunmaması, 
 • Müracaat Eden Tüm Adayların Her Ne Sebeple Olursa Olsun Disiplin Cezası Almamış Olması, 
 • Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması, 
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Hizmetini Tamamlamış Olması,
 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Belirtilen Koşulları Sağlaması,
 • İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Veya İngiliz Dil Bilimi Alanlarından Birinde Doktora Eğitimini Tamamlamış Olması.
 • Yabancı Diller Eğitimi Alanında Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olması.

ARANAN BELGELER

 • Müracaat Eden Tüm Adayların Başvurdukları Bölümü Ve Yabancı Dillerini Belirten Dilekçeleri.
 • 1 Adet YÖK Formatında Özgeçmiş,
 • 2 Adet Fotoğraf.
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 • İngilizce Dilinden En Az 80 Puan Alındığını Gösterir YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı Veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi,
 • Lisans Ve Yüksek Lisans Diplomaları,
 • Doktora Belgesi,
 • Bilimsel Çalışma Ve Yayınları Kapsayan Dört Takım Dosya.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri (Türkçe) Bölümü’ne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesine (Değişik: 22/2/2018-7100/4 md.) göre aşağıda unvan ve şartları belirtilen kadroya Öğretim Üyesi alınacaktır.

Kadro Tipi           Doktor Öğretim Üyesi
Kadro Sayısı 1
Duyuru Tarihi 18.09.2018
Son Başvuru Tarihi 02.10.2018

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. (Not: İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158 Bakırköy / İstanbul
Tel 0212 498 4141
e Mail ik@iku.edu.tr

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Adaylarda Herhangi Bir Kuruma Karşı Hizmet Yükümlülüğü Bulunmaması, 
 • Müracaat Eden Tüm Adayların Her Ne Sebeple Olursa Olsun Disiplin Cezası Almamış Olması, 
 • Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması,
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Hizmetini Tamamlamış Olması,
 • Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Lisans Eğitimini, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Veya Eğitim Bilimleri Alanlarından Birinde Yüksek Lisans Eğitimini; Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Bilimleri Veya Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Alanlarından Birinde Doktora Eğitimini Tamamlamış Olması.

ARANAN BELGELER

 • Müracaat Eden Tüm Adayların Başvurdukları Bölümü Ve Yabancı Dillerini Belirten Dilekçeleri.
 • 1 Adet YÖK Formatında Özgeçmiş.
 • 2 Adet Fotoğraf.
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 • Lisans Ve Yüksek Lisans Diplomaları,
 • Doktora Belgesi,
 • Bilimsel Çalışma Ve Yayınları Kapsayan Dört Takım Dosya.

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk (Türkçe ) Bölümü, Mali Hukuk Anabilim Dalına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesine (Değişik: 22/2/2018-7100/4 md.) göre aşağıda unvan ve şartları belirtilen kadroya Öğretim Üyesi alınacaktır.

Kadro Tipi           Doktor Öğretim Üyesi
Kadro Sayısı 1
Duyuru Tarihi 18.09.2018
Son Başvuru Tarihi 02.10.2018

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. (Not: İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158 Bakırköy / İstanbul
Tel 0212 498 4141
e Mail ik@iku.edu.tr

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 
 • Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış olması, 
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
 • Hukuk lisans mezunu olması. Aynı alanda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini tamamlamış olması.
 • Mali Hukuk alanında bilimsel çalışmaları ve yayınları olması.

ARANAN BELGELER

 • Müracaat eden tüm adayların başvurdukları bölümü ve yabancı dillerini belirten dilekçeleri.
 • 1 adet YÖK formatında özgeçmiş,
 • 2 adet fotoğraf.
 • Nüfus cüzdan fotokopisi.
 • Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları,
 • Doktora Belgesi,
 • Bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört takım dosya.

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk (Türkçe) Bölümü, Medeni Hukuk Anabilim Dalına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesine göre aşağıda unvan ve şartları belirtilen kadroya Öğretim Üyesi alınacaktır.

Kadro Tipi           Profesör Doktor
Kadro Sayısı 1
Duyuru Tarihi 18.09.2018
Son Başvuru Tarihi 02.10.2018

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. (Not: İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158 Bakırköy / İstanbul
Tel 0212 498 4141
e Mail ik@iku.edu.tr

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 
 • Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış olması,
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
 • Medeni Hukuk alanında çalışmaları olan Doçent veya Profesör unvanına sahip olması,

ARANAN BELGELER

 • Adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve haklarında bilimsel referans alınabilecek iki Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.
 • Adayların başvurularında yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
 • 1 adet YÖK formatında özgeçmiş.
 • 2 adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Doktora belgesi
 • Doçentlik belgesi
 • Bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 7 takım dosya

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, Özel  Hukuk (Türkçe) Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesine göre aşağıda unvan ve şartları belirtilen kadroya Öğretim Üyesi alınacaktır.

Kadro Tipi           Profesör Doktor
Kadro Sayısı 1
Duyuru Tarihi 18.09.2018
Son Başvuru Tarihi 02.10.2018

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. (Not: İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158 Bakırköy / İstanbul
Tel 0212 498 4141
e Mail ik@iku.edu.tr

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 
 • Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış olması,
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
 • Ticaret Hukuku alanında çalışmaları olan Doçent veya Profesör unvanına sahip olması,

ARANAN BELGELER

 • Adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve haklarında bilimsel referans alınabilecek iki Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.
 • Adayların başvurularında yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
 • 1 adet YÖK formatında özgeçmiş.
 • 2 adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Doktora belgesi
 • Doçentlik belgesi
 • Bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 7 takım dosya

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesine (Değişik: 22/2/2018-7100/4 md.) göre aşağıda unvan ve şartları belirtilen kadroya Öğretim Üyesi alınacaktır.

Kadro Tipi           Doktor Öğretim Üyesi
Kadro Sayısı 1
Duyuru Tarihi 18.09.2018
Son Başvuru Tarihi 02.10.2018

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. (Not: İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158 Bakırköy / İstanbul
Tel 0212 498 4141
e Mail ik@iku.edu.tr

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 
 • Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış olması, 
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Belirtilen Koşulları Sağlaması, 
 • (İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olması. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini (İngilizce) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında tamamlamış olması.
 • Türk Dış Politikası, Diplomasi Tarihi, Ege Adaları ve İkinci Dünya Savaşı konularında yayın ve bilimsel çalışmalarının olması.

ARANAN BELGELER

 • Müracaat eden tüm adayların başvurdukları bölümü ve yabancı dillerini belirten dilekçeleri.
 • 1 adet YÖK formatında özgeçmiş,
 • 2 adet fotoğraf.
 • Nüfus cüzdan fotokopisi.
 • İngilizce Dilinden En Az 80 Puan Alındığını Gösterir YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi,
 • Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları,
 • Doktora Belgesi,
 • Bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört takım dosya.

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ( İngilizce) Bölümü, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesine (Değişik: 22/2/2018-7100/4 md.) göre aşağıda unvan ve şartları belirtilen kadroya Öğretim Üyesi alınacaktır.

Kadro Tipi           Doktor Öğretim Üyesi
Kadro Sayısı 1
Duyuru Tarihi 18.09.2018
Son Başvuru Tarihi 02.10.2018

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. (Not: İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158 Bakırköy / İstanbul
Tel 0212 498 4141
e Mail ik@iku.edu.tr

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 
 • Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış olması, 
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Belirtilen Koşulları Sağlaması, 
 • İşletme alanında Doktora Öğrenimini tamamlamış olması.
 • Yenilik ve Yenilikçilik alanında bilimsel çalışmaları ve yayınları olması.

ARANAN BELGELER

 • Müracaat eden tüm adayların başvurdukları bölümü ve yabancı dillerini belirten dilekçeleri.
 • 1 adet YÖK formatında özgeçmiş,
 • 2 adet fotoğraf.
 • Nüfus cüzdan fotokopisi.
 • İngilizce Dilinden En Az 80 Puan Alındığını Gösterir YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi,
 • Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları,
 • Doktora Belgesi,
 • Bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört takım dosya.

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi, Mimarlık (Türkçe)  Bölümü’ne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesine göre aşağıda unvan ve şartları belirtilen kadroya Öğretim Üyesi alınacaktır.

Kadro Tipi           Profesör Doktor
Kadro Sayısı 1
Duyuru Tarihi 18.09.2018
Son Başvuru Tarihi 02.10.2018

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. (Not: İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158 Bakırköy / İstanbul
Tel 0212 498 4141
e Mail ik@iku.edu.tr

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Adaylarda Herhangi Bir Kuruma Karşı Hizmet Yükümlülüğü Bulunmaması, 
 • Müracaat Eden Tüm Adayların Her Ne Sebeple Olursa Olsun Disiplin Cezası Almamış Olması,
 • Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması,
 • Mimarlık Lisans Programından Mezun Olması,
 • Bina Maliyeti, Binalarda Enerji Etkinliği Ve Yapım Sistemleri Alanında Çalışmaları Olan Profesör Veya Profesörlük Şartlarını Sağlayan Doçent Unvanına Sahip Olması,

ARANAN BELGELER

 • Adaylar Dilekçelerine Bilimsel Özgeçmişlerini, Yayınlarını, Yabancı Dil Başarı Belgelerini Ve Haklarında Bilimsel Referans Alınabilecek Iki Öğretim Üyesinin Isim Ve Adreslerini Eklemelidirler.
 • Adayların Başvurularında Yabancı Dillerini Belirtmeleri Gerekmektedir.
 • 1 Adet YÖK Formatında Özgeçmiş.
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Belgesi
 • Doçentlik Belgesi
 • Bilimsel Çalışma Ve Yayınları Kapsayan 6 Takım Dosya

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. maddesine göre aşağıda ünvan ve şartları belirtilen kadroya Öğretim Üyesi alınacaktır.

Kadro Tipi           Doçent
Kadro Sayısı 1
Duyuru Tarihi 18.09.2018
Son Başvuru Tarihi 02.10.2018

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. (Not: İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158 Bakırköy / İstanbul
Tel 0212 498 4141
e Mail ik@iku.edu.tr

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Adaylarda Herhangi Bir Kuruma Karşı Hizmet Yükümlülüğü Bulunmaması, 
 • Müracaat Eden Tüm Adayların Her Ne Sebeple Olursa Olsun Disiplin Cezası Almamış Olması,
 • Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması,
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Hizmetini Tamamlamış Olması,
 • Doçentliğini Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Alanında Almış Olması. 
 • Yaşam Kalitesi, Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedaviler, Organ Bağışı, Stoma Bakımı Ve Kanserler Konusunda Bilimsel Çalışmaları Bulunmak.

ARANAN BELGELER

 • Müracaat Eden Tüm Adayların Başvurdukları Bölümü Ve Yabancı Dillerini Belirten Dilekçeleri.
 • 1 Adet YÖK Formatında Özgeçmiş.
 • 2 Adet Fotoğraf.
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 • Lisans Ve Yüksek Lisans Diplomaları,
 • Doktora Belgesi,
 • Doçentlik Belgesi.
 • Bilimsel Çalışma Ve Yayınları Kapsayan Dört Takım Dosya.

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı (Türkçe) Bölümü’ne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesine (Değişik: 22/2/2018-7100/4 md.) göre aşağıda unvan ve şartları belirtilen kadroya Öğretim Üyesi alınacaktır.

Kadro Tipi           Doktor Öğretim Üyesi
Kadro Sayısı 1
Duyuru Tarihi 18.09.2018
Son Başvuru Tarihi 02.10.2018

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. (Not: İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158 Bakırköy / İstanbul
Tel 0212 498 4141
e Mail ik@iku.edu.tr

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Adaylarda Herhangi Bir Kuruma Karşı Hizmet Yükümlülüğü Bulunmaması, 
 • Müracaat Eden Tüm Adayların Her Ne Sebeple Olursa Olsun Disiplin Cezası Almamış Olması, 
 • Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması, 
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Hizmetini Tamamlamış Olması,
 • “İletişim Tasarımı”, “Radyo, Televizyon ve Sinema” veya “Sinema ve Televizyon” Lisans Bölümlerinden Birinden Mezun Olması. Aynı Alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrenimini Tamamlamış Olması.
 • İletişim Tasarımı veya Sinema Alanlarından Birinde Bilimsel Çalışmaları Ve Yayınları Olması.

ARANAN BELGELER

 • Müracaat Eden Tüm Adayların Başvurdukları Bölümü Ve Yabancı Dillerini Belirten Dilekçeleri.
 • 1 Adet YÖK Formatında Özgeçmiş,
 • 2 Adet Fotoğraf.
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 • Lisans Ve Yüksek Lisans Diplomaları,
 • Doktora Belgesi,
 • Bilimsel Çalışma Ve Yayınları Kapsayan Dört Takım Dosya.