İKÜ'de Kariyer

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi                                                               : 18.12.2018

Son Başvuru Tarihi                                                 : 02.01.2019

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi                          : 04.01.2019

Giriş Sınavı Tarihi                                                   : 07.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi                                           : 09.01.2019

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi               : https://www.iku.edu.tr 

Başvuru Şekli                                                         : Şahsen, Posta Yolu İle

Telefon Numarası                                                  : 0212 498 41 41 (Santral)

(İlanla İlgili Kadroya Başvuru Yapılacak Fakülte / MYO Sekreterliği İle Görüşülmesi Gerekmektedir.)

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:

 1. İşletmecilik Meslek Yüksekokuluna Başvurular İçin İncirli Yerleşkesi Adresi:

Yolbaşı Sokak, 34147 Bakırköy/İstanbul

İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler:

İlanın Çıkılacağı Fakülte / Meslek Yüksek Okulu

(Başvuru Yeridir)

Bölümü / Programı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

ALES Puan Şartı

YDS / Eşdeğeri Puan Şartı

Özel Şartlar

İşletmecilik Meslek Yüksekokulu

Grafik Tasarımı Programı (Türkçe)

Öğr. Gör.

1

70

-

Grafik veya Grafik Tasarımı Bölümlerinden Birinden Lisans Mezunu Olmak. Aynı Alanlardan Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Alanında Belgelendirmek Koşulu İle En Az İki (2) Yıl Deneyim Sahibi Olmak.

İşletmecilik Meslek Yüksekokulu

Moda Tasarımı Programı (Türkçe)

Öğr. Gör.

1

70

-

Moda Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Tekstil Öğretmenliği ve Hazır Giyim Öğretmenliği Bölümlerinden Birinden Lisans Mezunu Olmak. Aynı Alanlardan Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Alanında Belgelendirmek Koşulu İle En Az İki (2) Yıl Deneyim Sahibi Olmak.

İşletmecilik Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret Programı (Türkçe)

Öğr. Gör.

1

70

-

Avrupa Birliği İlişkileri, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümlerinden Birinden Lisans Mezunu Olmak. Alanında Tezli Yüksek Yapmış Olmak. Alanında Belgelendirmek Koşulu İle En Az İki (2) Yıl Deneyim Sahibi Olmak.

İşletmecilik Meslek Yüksekokulu

Hava Lojistiği Programı (Türkçe)

Öğr. Gör.

2

70

-

Havacılık Yönetimi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Veya Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümlerinden Birinden Lisans Mezunu Olmak. Alanında Tezli Yüksek Yapmış Olmak. Alanında Belgelendirmek Koşulu İle En Az İki (2) Yıl Deneyim Sahibi Olmak.

İşletmecilik Meslek Yüksekokulu

İşletme Yönetimi Programı (Türkçe)

Öğr. Gör.

3

70

-

İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, Uluslararası İşletme veya Uluslararası İşletmecilik Bölümlerinden Birinden Lisans Mezunu Olmak. Alanında Tezli Yüksek Yapmış Olmak. Alanında Belgelendirmek Koşulu İle En Az İki (2) Yıl Deneyim Sahibi Olmak.

İşletmecilik Meslek Yüksekokulu

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı (Türkçe)

Öğr. Gör.

2

70

-

Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak Ya Da Lisans Mezuniyeti Sonrasında Belgelendirmiş Olmak Kaydıyla Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Alanında En Az 2 yıl Deneyime Sahip Olmak.

İşletmecilik Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı (Türkçe)

Öğr. Gör.

2

70

-

İşletme, İşletme Yönetimi, Sağlık Yönetimi veya Sağlık İdaresi Bölümlerinden Birinden Lisans Mezunu Olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Sağlık Alanında Belgelendirmek Koşulu İle En Az Üç (3) Yıl Deneyim Sahibi Olmak.

İşletmecilik Meslek Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı (Türkçe)

Öğr. Gör.

2

70

-

İşletme, İktisat, Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Rehberlik Bölümlerinden Birinden Lisans Mezunu Olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Alanında Belgelendirmek Koşulu İle En Az Üç (3) Yıl Deneyim Sahibi Olmak.

İşletmecilik Meslek Yüksekokulu

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı (Türkçe)

Öğr. Gör.

2

70

-

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim Sanatları, İletişim ve Tasarım, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümlerinden Birinden Lisans Mezunu Olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.  Alanında Belgelendirmek Koşulu İle En Az Üç (3) Yıl Deneyim Sahibi Olmak.

Genel Şartlar:

 1. 657 Sayılı Kanunun 48 İnci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.
 2. ALES’ten En Az 70, Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından En Az 50 Puan Veya Eşdeğerliği Kabul Edilen Bir Sınavdan Bu Puan Muadili Bir Puan Almış Olmak Gerekir. Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Talep Edenlerin Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.
 3. Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında Lisans Mezuniyeti Notunun Hesaplanmasında Kullanılacak 4’lük Ve 5’lik Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.
 4. Adaylarda, Yabancı Dille Eğitim Ve Öğretim Yapılan Programlardaki Öğretim Görevlisi Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Atama Yapılacak Programın Eğitim Dilinde; Bilim Alanı Yabancı Dille İlgili Kadrolara Yapılacak Öğretim Görevlisi Atamaları İle 4/11/1981 Tarihli Ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının (I) Bendi Uyarınca Zorunlu Yabancı Dil Dersini Vermek Üzere Öğretim Görevlisi Kadrolarına Yapılacak Atamalarda İlgili Dilde; Yükseköğretim Kurumlarının Uluslararası İlişkiler İle Yabancı Dille İlgili Uygulamalı Birimlerinde İstihdam Edilecek Öğretim Görevlisi Atamalarında, En Az Bir Dilde Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından En Az 80 Puan Veya Eşdeğerliği Kabul Edilen Bir Sınavdan Bu Puan Muadili Bir Puana Sahip Olma Şartı Aranır.
 5. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.
 6. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
 7. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış olması,
 8. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun adli sicil kaydı ve arşiv kayıtlarının bulunmaması,
 9. İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme Veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.
 10. Müracaat Edecek Adayların Sınavların Aynı Gün Yapılacak Olmasından Dolayı Tek Bir Kadro İlanına Müracaat Etmeleri Gerekmektedir. Birden Fazla Kadroya Başvuran Adayların Her İki Başvuruları Değerlendirmeye Alınmayacaktır. (Birden Fazla Kadro İlanı Olması Durumunda)

Muafiyet:

 1. Doktora Veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta Ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Ya Da Sanatta Yeterlik Eğitimini Tamamlamış Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış Veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz.
 2. Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 6’ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrası Kapsamındaki Öğretim Görevlisi Kadroları Haricindeki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Başvurularda Yabancı Dil Şartı Aranmaz.

İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte Ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi Bilgisi İle Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.)
 2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Doktora Diploma Fotokopisi, Sanatta Yeterlilik Diploma Fotokopisi veya Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
 4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) Veya Kişisel Özgeçmiş (CV)
 5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Olmalı) 
 6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin E-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (E-Devlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi İse Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Fakülte Yetkilileri Tarafından E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)
 7. Transkript Belgelerinin Fotokopileri,
 8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
 9. YÖK Tarafından Kabul Edilen Veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
 10. Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvurularda, Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Ve Alanında Gereken Süre Kadar Deneyimini Ve Kıdem Süresi ile Çalışma Süresince Disiplin Cezası Alınmadığını Gösterir Çalışılan Yerlerden Alınacak Onaylı Çalışma Belgesi,
 11. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil Veya Muaf Olduğunu Belirten E-Devletten Alınacak Belge,
 12. E-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil Ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” Ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)  *E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Aşağıda Bilgileri Belirtilen Yetkililerde E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,
 13. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerin Suretleri İle Yeminli Mütercim Tercümesi Ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri,
 14. Varsa Yayınlanmış Veya Yayın Kararı Olan Bilimsel Çalışmalar.