Tanımsız
Yapı (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
//
Dersin Amacı
Bu derste, öğrencilerin sonlu eleman yönteminin temelleri ve yapı mühendisliğindeki uygulamaları hakkında bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Gökhan YAZICI
Asistanlar yok
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü Anlatım,Bilgisayar Uygulamaları

 
Temel Kaynaklar Zienkiewics, O.C., Taylor, R.L., and Zhu, J.Z., (2005). The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals, 6th Edition, Elsevier, Burlington, MA.
Diğer Kaynaklar -Bathe.KJ.(1996).Numerical Methods in Finite Element Analysis.Prentice-Hall.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş.Genel kavramlar
2. Hafta Analizde izlenen yolun basit bir problemle açıklanması.Kafes sistem çözümü (elle)
3. Hafta Varyasyon ve ağırlıklı artıklar yöntemi.
4. Hafta The Ritz ve Rayleigh-Ritz yöntemi
5. Hafta Sonlu elemanlar yönteminin Rayleigh-Ritz ve Galerkin yöntemlerine uygulanması.
6. Hafta Yapı analizine genel yaklaşım. Minimum potansiyel enerji ve virtüe! deplasman yöntemi.
7. Hafta Şekil fonksiyonları matrisi.Sonlu eleman karakteristikleri.Parametre fonksiyonları.Yakınsaklık kriterleri.C tipi sürekli şekil fonksiyonları.
8. Hafta Bir, iki ve üç boyutlu elemanlar.Dönel simetrik elemanlar.
9. Hafta îki boyutlu gerilme analizi.Düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme.Levha eleman rijitlik ve yükleme matrisleri.Ayrıntılı bir düzlem gerilme örneğinin yapılması.
10. Hafta Arasınav
11. Hafta Dönel simetrik ve 3 boyutlu gerilme analizi.
12. Hafta Kiriş ve düzlem çerçeve elemanlar.Alt sistem kullanma.
13. Hafta C° tipi sürekli elemanlara ait yüksek mertebeden şekil fonksiyonları ve çıkarılışı.C1 tipi sürekli şekil fonksiyonları ve çıkarılışı.
14. Hafta Eğrisel izoparametrik elemanlar ve sayısal integrasyon.Eğilme etkisindeki İnce plaklar için plak sonlu elemanlar.Ayrıntılı bir sayısal uygulama.
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Projeler 1 20
Final 1 50


ÖÇ-1Sonlu elemanlar yönteminin temel prensiplerinin anlaşılması
ÖÇ-2Sonlu elemanlar yönteminin yapı mühendisliğinde kullanımında takip edilen yöntemlerin anlaşılması
ÖÇ-3Minimum potansiyel enerji prensibinin ve virtüel deplasman yönteminin anlaşılması
ÖÇ-4Sonlu eleman yöntemiyle gerilme analizinin anlaşılması
ÖÇ-5Biçim fonksiyonu, parametre fonksiyonu ve yakınsaklık kriterlerinin anlaşılması
Program Çıktıları
PÇ-1Yapı Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
PÇ-2Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
PÇ-3Yapı Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
PÇ-4Yapı Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
PÇ-5Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
PÇ-6Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
PÇ-7Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
PÇ-8Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
PÇ-9Yapı Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
PÇ-10Yapı Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
PÇ-11Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
PÇ-12Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
PÇ-13Yapı Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
PÇ-14Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
PÇ-15Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
PÇ-16Yapı Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 
ÖÇ 1 
ÖÇ 2 
ÖÇ 3 
ÖÇ 4 
ÖÇ 5 
ÖÇ 6 
ÖÇ 7 
ÖÇ 8 
ÖÇ 9 
ÖÇ 10 
ÖÇ 11 
ÖÇ 12 
ÖÇ 13 
ÖÇ 14 
ÖÇ 15 
ÖÇ 16 
ÖÇ 17 
ÖÇ 18 
ÖÇ 19 
ÖÇ 20 
ÖÇ 21 
ÖÇ 22 
ÖÇ 23 
ÖÇ 24 
ÖÇ 25 
ÖÇ 26 
ÖÇ 27 
ÖÇ 28 
ÖÇ 29 
ÖÇ 30 
ÖÇ 31 
ÖÇ 32 
ÖÇ 33 
ÖÇ 34 
ÖÇ 35 
ÖÇ 36 
ÖÇ 37 
ÖÇ 38 
ÖÇ 39 
ÖÇ 40 
ÖÇ 41 
ÖÇ 42 
ÖÇ 43 
ÖÇ 44 
ÖÇ 45 
ÖÇ 46 
ÖÇ 47 
ÖÇ 48 
ÖÇ 49 
ÖÇ 50 
ÖÇ 51 
ÖÇ 52 
ÖÇ 53 
ÖÇ 54 
ÖÇ 55 
ÖÇ 56 
ÖÇ 57 
ÖÇ 58 
ÖÇ 59 
ÖÇ 60 
ÖÇ 61 
ÖÇ 62 
ÖÇ 63 
ÖÇ 64 
ÖÇ 65 
ÖÇ 66 
ÖÇ 67 
ÖÇ 68 
ÖÇ 69 
ÖÇ 70 
ÖÇ 71 
ÖÇ 72 
ÖÇ 73 
ÖÇ 74 
ÖÇ 75 
ÖÇ 76 
ÖÇ 77 
ÖÇ 78 
ÖÇ 79 
ÖÇ 80