Önlisans
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
Moda Tasarımı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Moda Tasarımı Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Moda tasarımı alanında temel teorik bilgi ve beceriye sahip olma
PÇ-2Mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme, verileri yorumlayabilme ve analiz etme becerisine sahip olma.
PÇ-3Alanıyla ilgili çalışmaları yürütecek, bu süreçte araştırma projeleri planlayacak, uygulama projesinde yer alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahip olma.
PÇ-4Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde kendisini yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade edebilme yeteneğine sahip olma.
PÇ-5Moda tasarımı ile ilgili bilgisayar programlarından en az birini iyi derecede kullanabilme
PÇ-6Mesleğinde paylaşımcı ve katılımcı, çağdaş, yenilikçi, konusuyla ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilme özelliklerine sahip olma
PÇ-7Teknik kavramları irdeleyerek tasarım olgusunu sorgulayan ve düşünerek tasarlama eylemini yaşam biçimi haline dönüştürebilme
PÇ-8Mesleğin sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı, açık bir şekilde ifade edebilme
PÇ-9Mesleki etik ve kültürel değerlere sahip olma.
PÇ-10Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
YMT1018          
YMT1001          
YMT1015          
YMT1016          
YMT1009          
YMT1017          
YMT3038          
YMT2021          
YMT3017          
YMT2024          
YMT3037          
YMT2019          
YMT2020          
YMT2025          
YMT3031          
YMT3027          
YMT3028          
YMT3029          
YMT3039          
YMT3035          
YMT3030          
YMT4020          
YMT3040          
YMT4022          
YMT3009          
YMT4023          
YMT1019          
YMT3034          
YMT1021          
MAR0004          
YMT3033          
YMT1020          
YMT2026          
YMT2027          
YMT2022          
YMT2023          
YMT3022          
YMT3036          
YMT4021