Önlisans
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
YHY 1005 Yer Hizmetlerine Giriş Z 3/0/0 4
*YIS1001* İşletme Z 3/0/0 3
**IMY1002** Temel Hukuk Z 3/0/0 4
**YHY1002** Sivil Havacılığa Giriş Z 3/0/0 4
YHY1006 İktisada Giriş Z 3/0/0 3
YHY1008 Hava Taşımacılığı ve Coğrafya Z 3/0/0 3
YHY1007 Havacılık ve Kargo Hizmetleri Z 2/0/0 2
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
YHY2008 Yolcu Hizmetleri Z 3/0/0 3
YHY2009 Emniyet Yönetim Sistemleri Z 2/0/0 2
YDT2003 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Z 3/0/0 4
*IMY2003* İş Yeri Uygulaması Z 0/3/0 6
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 22
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
YHY3004 Havacılık İngilizcesi ( Aviation English ) I Z 2/2/0 4
YHY3015 Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri Z 2/0/0 2
YHY3016 RAMP Z 3/0/0 3
YHY3017 Harekat ve Performans Z 2/0/0 2
YHY3018 Seyahat Acenteciliği Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 14
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
YHY4004 Havacılık İngilizcesi ( Aviation English ) II Z 2/2/0 4
YHY4015 İkram ve Servis Hizmetleri Z 2/1/0 3
YHY4016 Terminal Planlama Yönetimi Z 2/0/0 2
YHY4017 Tehlikeli Maddeler Z 3/0/0 3
*IMY4003* İş Yeri Uygulaması Z 0/3/0 6
AKTS Kredi Toplamı 18
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
YHY 3019 Mesleki Sorumluluk ve Etik SA 3/0/0 3
YHY2007 Havacılıkta Stratejik Yönetim SA 3/0/0 3
YHY2011 Havacılıkta Yiyecek ve İçecek İşletmeleri SA 3/0/0 3
YHY2012 Hava Ulaştırma Ekonomisi SA 2/0/0 2
YHY3011 Hava Hukuku SA 2/0/0 4
YHY3021 Hizmet Pazarlaması SA 2/0/0 2
YHY3022 Hizmetler Ekonomisi SA 2/0/0 2
YHY4019 Havacılıkta İnsan Faktörleri SA 3/0/0 3
YHY4020 Halkla İlişkiler SA 2/0/0 3
YHY4021 Müşteri İlişkileri ve Şikayet Yönetimi SA 3/0/0 3
YHY4022 CRS Uygulamaları SA 2/1/0 3
YIS3009 İnsan Kaynakları Yönetimi SA 2/0/0 3
YLO 4008 Yolcu Taşımacılığı SA 2/0/0 3
YLO3005 Depolama ve Envanter Yönetimi SA 3/0/0 4
YLO3008 Tedarik Zinciri Yönetimi SA 2/0/0 4
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 Plastik Sanatlar I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 Plastik Sanatlar II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0078 Civilization in History SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 The Physics of Everday Life SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca I SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3