Önlisans
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Uçak Teknolojisi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Uçak Teknolojisi Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Ulusal Alan Yeterlilikleri

Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1Hava aracı ve havacılıkla ilgili temel prensip, kural ve kanunları bilme, kavrama ve uygulayabilmek.
PÇ-2Hava aracının yapısal özelliklerini ve hava aracı bakımı ile ilgili takım, alet ve makinaları tanımak ve kullanabilmek
PÇ-3Hava aracı elektroniği ile ilgili temel konuları bilme ve uygulayabilmek
PÇ-4Teknik resim ve sivil havacılık kuralları bilmek.
PÇ-5Hava aracı bakım ve onarımıyla ilgili standartları bilme ve uygulayabilmek.
PÇ-6Hava aracı otomatik kontrol ve kumanda yöntemlerini bilmek.
PÇ-7Algoritma ve Programlama Yaparak Mikrodenetleyici Devrelerini Kurmak
PÇ-8İş Emniyeti Sağlayarak Elektronik Malzemeleri Kullanmak ve Temel Ölçümler Yapmak
PÇ-9Hava aracı temel elektrik-elektronik sistemleri, malzemelerini bilmek ve arıza analizi yapmak
PÇ-10Sayısal, Analog ve Güç Elektroniği Devreleri Kurmak
PÇ-11Kontrol, Haberleştirme sistemi ve Algılayıcıları Kurmak
PÇ-12İş Yeri/İşletmeyi Kurmak(Ön Koşul) ,kalite Güvence ve Standartlarını Uygulamak ve İngilizce okuyabilmek, anlayabilmek, yazabilmek ve konuşabilmek.
PÇ-13Bilişim Olanaklarını Kullanarak Kendini Geliştirmek , İletişim Mesleki Etik Değerlere Uymak ve Araştırma yapmak.
PÇ-14Acil Durumlarda Hastaya/Yaralıya İlk Yardım Yapmak ve çevreyi korumak
PÇ-15 Mesleğinde Matematik İle İlgili Uygulamalar Yapmak
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceriler 1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

2-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

2-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

3-Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
1               
1               
2               
1               
2               
3               
1               
2               
3               
1               
2               
3               
4               
1               
2