Önlisans
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Uçak Teknolojisi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Uçak Teknolojisi Programı Ana Sayfası

Uçak Teknolojisi

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İstanbul Kültür Üniversitesi Uçak Teknolojisi önlisans programı ile Uçak Teknolojisi alanında, havacılık sektörünün ihtiyaçlarına yanıt veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yetkinlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


Kuruluş

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı yasa ile kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip bir Vakıf Üniversitesidir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca eğitim ve öğretim yapmaktadır ve bir devlet üniversitesinin her türlü hak ve yetkisine sahiptir.Kent Üniversitesi tipinde Şirinevler Kampüsü'nde bulunan binalarımızdaki büro, derslik ve laboratuvarlar özenle inşa edilmiş ve özenle donatılmışlardır. Şirinevler Kampüsü'ne ek olarak 40 bin m2 kapalı alan ve 25 bin m2 açık alan olmak üzere toplam 65 bin m2 lik yeni Ataköy Kampüsü, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında hizmete sunulmuştur. Bu kampüste çeşitli bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği salonların yanında spor kompleksine de yer verilmiştir. 2009 - 2010 eğitim-öğretim yılından itibaren Meslek Yüksek Okullarında, eğitim yapan öğrenciler için 6000 m2  yeni bir kampüs açılmıştır.Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu İncirli yerleşkesinde deneyimli kadrosuyla eğitim-öğretime devam etmektedir. 
 


Kazanılan Derece

Önlisans Derecesi, 5.Seviye
 


Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

Uçak Teknolojisi  programına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile 
51 (elli bir ) öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Uçak Teknolojisi programına, YGS-1 puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve 
koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Uçak Teknolojisi programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Programın, %100 burslu (5), %50 burslu (36) ve %25 burslu (5),burssuz (5) kontenjanı vardır.


Çift Anadal - YandalStaj

Her öğrenci, 12 AKTS (ECTS) kredilik Endüstriye Dayalı Eğitim dersi kapsamında staj zorunluğunu yerine getirmektedir. Uçak Teknolojisi öğrencilerinin, stajlarını kurumsal firmalarda yapmaktadırlar.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

Programın her öğrencisi 120 AKTS(ECTS) kredi tamamlamayarak ve en az GNO (Genel Not Ortalaması) 2.00/4.00 yaparak mezun olmaktadır.

Uluslararası İşbirliği

İstanbul Kültür Üniversitesinin Amerika Birleşik Devletlerinde’ki Fort Hays State University, Ball State University  ve Sofya Teknik Üniversitesi ile yapmış olduğu eğitim işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, mezun öğrencilerimizin bir kısmı bu üniversitelerde lisans tamamlama eğitimlerine başlamışlardır. Ayrıca üniversitemizin ERASMUS ofisi vasıtasıyla, başarılı öğrencilerimizin Erasmus öğrenci hareketliliği ve Erasmus öğrenci staj hareketliliği programları ile yurtdışına gitmelerine fırsat verilmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri

Uçak Teknolojisi  Önlisans Programı mezunları, “Uçak Bakım Teknikeri” unvanını almaktadır. Mezunlar; Türk Hava Yolları A.O., Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezleri, özel havayolu işletmeleri ve havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin teknik bölümlerinde çalışmaktadır.


Üst Derece Programlara Geçiş

 Mezunlarımız, dikey geçiş sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarını seçebilirler

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Öğretmenliği
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Uçak Elektrik-Elektronik
Uçak Mühendisliği
Uzay Mühendisliği

Sunulan Olanaklar

Uçak Teknlojisi  programında, öğrencilere eğitimleri süresince 
Mikroişlemci Laboratuarı, PIC Basic Pro laboratuarı,  Dijital Elektronik Laboratuarı, 
Analog Elektronik Laboratuarı, PC Laboratuarı da öğrencilerin uygulama bilgilerini geliştirmeleri için kullanıma açıktır. Öğrencilerin laboratuvar deneyimleri onlara staj yerlerini bulma ve staj dönemlerinde gerçek  sistemlere adapte süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Öğrenciler ayrıca ERASMUS kapsamında yurtdışında da ücretsiz staj yapabilirler.


Program Etkinlikleri

Uçak Teknolojisi programı öğrencileri için bir çok program aktiviteleri yapılır.
1. Endüstri bölgelerini ziyaret etmek

2. Her ay seminer/konferans organize etmek

3. Staj faaliyetlerini kontrol ve takip etmek


İletişim Bilgileri

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tel     :90 (212) 498 49 39/ 4939 Dahili Program Başkanı Faruk KARA  4981 Program Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Sevsen BAŞPINAR

Fax     :90 (212) 561 33 28
E-Mail :tbmyo@iku.edu.tr
Adres  :İstanbul Kültür Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İncirli Yerleşkesi, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.