Önlisans
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Çocuk Gelişimi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


REHBERLİK

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
CG4013 REHBERLİK 2/2/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı Öğrencilere rehberliğin tanımını, ilkelerini, hizmet alanlarını, türlerini, bireyi tanıma tekniklerini açıklama becerisi kazandırmaktır.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri EYLEM BAYRAM TUNCAY
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri SALI 09.00,12.45 2A01
Görüşme Saatleri ve Yeri PAZARTESİ 3A05
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -yüz yüze, tartışma
Temel Kaynaklar -Rehberlik- Editörler: Prof.Dr.Sırrı Akbaba ve Doç.Dr.Asude Bilgin. Lisans Yayınları, 2009. Psikolojik Danışma ve Rehberlik-Prof.Dr.Muharrem Kepçeoğlu, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1985.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Rehberliğin tanımı ve tarihçesi Kaynak kitaplar ve internet yoluyla konuyu araştırma- sözel sunumlar
2. Hafta Rehberliğin ilkeleri ve amacı Kaynak kitaplar ve internet yoluyla konuyu araştırma- sözel sunumlar
3. Hafta Rehberlikte yanlış anlayışlar Kaynak kitaplar ve internet yoluyla konuyu araştırma- sözel sunumlar
4. Hafta Rehberlik ve öğrenci kişilik hizmetleri Kaynak kitaplar ve internet yoluyla konuyu araştırma- sözel sunumlar
5. Hafta Rehberlik ve eğitim Kaynak kitaplar ve internet yoluyla konuyu araştırma- sözel sunumlar
6. Hafta Rehberlik ve diğer alanlar, rehberlik türleri Kaynak kitaplar ve internet yoluyla konuyu araştırma- sözel sunumlar
7. Hafta Ders tekrarı ve Ara sınav Kaynak kitaplar ve internet yoluyla konuyu araştırma- sözel sunumlar
8. Hafta Meslek Danışmanlığında Yaklaşımlar Kaynak kitaplar ve internet yoluyla konuyu araştırma- sözel sunumlar
9. Hafta Rehberlikte Gelişimsel Yaklaşım Kaynak kitaplar ve internet yoluyla konuyu araştırma- sözel sunumlar
10. Hafta Rehberlikte İletişim Kaynak kitaplar ve internet yoluyla konuyu araştırma- sözel sunumlar
11. Hafta Özel Eğitimde Rehberlik Kaynak kitaplar ve internet yoluyla konuyu araştırma- sözel sunumlar
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Rehberliğin tanımını yapabilir ve tarihçesini açıklayabilir
ÖÇ-2Rehberliğin ilkelerini ve amacını açıklayabilir
ÖÇ-3Rehberlikte yanlış anlayışları açıklayabilir
ÖÇ-4Rehberliğin öğrenci kişilik hizmetlerindeki yeri ve önemini açıklayabilir.
ÖÇ-5Rehberliğin eğitimle ilişkisini açıklayabilir.
ÖÇ-6Rehberlikte gelişimsel yaklaşımları açıklayabilir
ÖÇ-7Özel eğitimde rehberliği açıklayabilir
Program Çıktıları
PÇ-1Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk gelişiminin temel kavramlarına hakim olacaklardır.
PÇ-2Bu programdan mezun öğrenciler okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecekyeterli teorik ve pratik eğitime sahip olacaklardır.
PÇ-3Bu programdan mezun öğrenciler gerek kurum içi gerekse de yaptıkları kurum dışı stajlarla 2 yıllık eğitimleri sonucu sahada çalışmaya hazır olacaklardır.
PÇ-4Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı, konularına temel konularara vakıf olacaklardır.
PÇ-5Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, dünyada kullanılan en modern öğrenme veöğretme tekniklerini ders programlarını dahilinde öğrenmiş olacaklardır.
PÇ-6Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuklarla iletişim konusunda uzmanlaşmış olacaklardır.
PÇ-7Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuk eğitiminin yanı sıra, aile eğitimi üzerinede eğitim alacak ve velileri profesyonel anlamda yönlendirebileceklerdir.
PÇ-8Bu programdan mezun olan olan öğrenciler davranış yönetimi konusunu teorik ve pratik alanlarda öğrenecekler, böylelikle hem öğrenciyi bireysel olarak hem de tüm sınıfı yönlendirecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
PÇ-9Bu programdan mezun olan olan öğrenciler meslek etiği kapsamlı bilgi sahibi olacaklardır.
PÇ-10Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocuk hakları konusunda dünyada ve Türkiye'de çıkan en son mevzuatı karşılaştırmalı olarak öğreneceklerdir.
PÇ-11Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocukların sanatsal yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi konularında yeterli eğitimi alacaklardır.
PÇ-12Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuk ve sağlığı ve hastalıkları konularındatemel bilgi sahibi olacaklardır.
PÇ-13Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, aldıkları işletme ve kurumsal yönetim dersleriyle, çalışma alanında olan kurumların işleyişi ayrıntılı bir şekilde öğreneceklerdir.
PÇ-14Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, etkili sunum tekniklerini öğrenecek ve mesleki stajını yaparken bunu uygulamalı olarak yapacaktır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14
ÖÇ 1              
ÖÇ 2              
ÖÇ 3              
ÖÇ 4              
ÖÇ 5              
ÖÇ 6              
ÖÇ 7