Önlisans
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Çocuk Gelişimi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


DAVRANIŞ YÖNETİMİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
CG1023 DAVRANIŞ YÖNETİMİ 2/0/0 SA TÜRKÇE 2
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin çocuklarda davranış yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, öğrencilerin davranış yönetme tekniklerini öğrenmelerini ve uygulayabilir hale gelmelerini sağlamaktır.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri CELİL SOYLAN
Asistanlar yok
Ders Gün,Saat ve Yeri CUMA,13.00-14.45, 4A01,
Görüşme Saatleri ve Yeri cuma, 4a01, 13:00-15:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Anlatım, yüz yüze, tartışma, vaka çalışması
Temel Kaynaklar -Çocukta Uyum ve Davranış Bozuklukları, İklim Öz, Kök Yay. Çocuk ve Kişilik, İklim Öz, Kök Yay. Sınıfta Davranış Yönetimi, Mehmet Özyürek, Kardeş Yay. Ders öğretim görevlisinin sunuları
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Hedef davranış Kitaptan ilgili bölümü okumalı ve internetten ilgili konuyu araştırmalıdır.
2. Hafta Hedef davranışın ölçümü ve kaydı Kitaptan ilgili bölümü okumalı ve internetten ilgili konuyu araştırmalıdır.
3. Hafta Hedef davranışın ölçümü ve kaydı Kitaptan ilgili bölümü okumalı ve internetten ilgili konuyu araştırmalıdır.
4. Hafta Uygun olan davranışın sistematik olarak artırılması Kitaptan ilgili bölümü okumalı ve internetten ilgili konuyu araştırmalıdır.
5. Hafta Uygun olan davranışın sistematik olarak artırılması Kitaptan ilgili bölümü okumalı ve internetten ilgili konuyu araştırmalıdır.
6. Hafta Uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltma Kitaptan ilgili bölümü okumalı ve internetten ilgili konuyu araştırmalıdır.
7. Hafta Uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltma Kitaptan ilgili bölümü okumalı ve internetten ilgili konuyu araştırmalıdır.
8. Hafta ARA SINAV Kitaptan ilgili bölümü okumalı ve internetten ilgili konuyu araştırmalıdır.
9. Hafta Davranış kaydı teknikleri Kitaptan ilgili bölümü okumalı ve internetten ilgili konuyu araştırmalıdır.
10. Hafta Davranış sağaltımı planlama Kitaptan ilgili bölümü okumalı ve internetten ilgili konuyu araştırmalıdır.
11. Hafta Davranış sağaltımı planlama Kitaptan ilgili bölümü okumalı ve internetten ilgili konuyu araştırmalıdır.
12. Hafta Değiştirilen davranışta kalıcılık Kitaptan ilgili bölümü okumalı ve internetten ilgili konuyu araştırmalıdır.
13. Hafta Değiştirilen davranışın genellenmesi Kitaptan ilgili bölümü okumalı ve internetten ilgili konuyu araştırmalıdır.
14. Hafta Değiştirilen davranışın genellenmesi Kitaptan ilgili bölümü okumalı ve internetten ilgili konuyu araştırmalıdır.
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
ÖÇ-2Alanında yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir
ÖÇ-3Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
ÖÇ-4Alanında sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
ÖÇ-5Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
ÖÇ-6Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır
ÖÇ-7Diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
Program Çıktıları
PÇ-1Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk gelişiminin temel kavramlarına hakim olacaklardır.
PÇ-2Bu programdan mezun öğrenciler okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecekyeterli teorik ve pratik eğitime sahip olacaklardır.
PÇ-3Bu programdan mezun öğrenciler gerek kurum içi gerekse de yaptıkları kurum dışı stajlarla 2 yıllık eğitimleri sonucu sahada çalışmaya hazır olacaklardır.
PÇ-4Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı, konularına temel konularara vakıf olacaklardır.
PÇ-5Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, dünyada kullanılan en modern öğrenme veöğretme tekniklerini ders programlarını dahilinde öğrenmiş olacaklardır.
PÇ-6Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuklarla iletişim konusunda uzmanlaşmış olacaklardır.
PÇ-7Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuk eğitiminin yanı sıra, aile eğitimi üzerinede eğitim alacak ve velileri profesyonel anlamda yönlendirebileceklerdir.
PÇ-8Bu programdan mezun olan olan öğrenciler davranış yönetimi konusunu teorik ve pratik alanlarda öğrenecekler, böylelikle hem öğrenciyi bireysel olarak hem de tüm sınıfı yönlendirecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
PÇ-9Bu programdan mezun olan olan öğrenciler meslek etiği kapsamlı bilgi sahibi olacaklardır.
PÇ-10Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocuk hakları konusunda dünyada ve Türkiye'de çıkan en son mevzuatı karşılaştırmalı olarak öğreneceklerdir.
PÇ-11Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocukların sanatsal yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi konularında yeterli eğitimi alacaklardır.
PÇ-12Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuk ve sağlığı ve hastalıkları konularındatemel bilgi sahibi olacaklardır.
PÇ-13Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, aldıkları işletme ve kurumsal yönetim dersleriyle, çalışma alanında olan kurumların işleyişi ayrıntılı bir şekilde öğreneceklerdir.
PÇ-14Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, etkili sunum tekniklerini öğrenecek ve mesleki stajını yaparken bunu uygulamalı olarak yapacaktır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14
ÖÇ 1              
ÖÇ 2              
ÖÇ 3              
ÖÇ 4              
ÖÇ 5              
ÖÇ 6              
ÖÇ 7