Önlisans
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Çocuk Gelişimi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


YABANCI DİL II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YDI2001 - 2 YABANCI DİL II 3/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Öğrencilerin, orta düzeyde, İngilizce olarak okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, sözlü ve yazılı olarak fikirlerini ifade edebilme becerilerini geliştirmek.
Ön Koşullar Ön koşul yok.
Eş Koşullar Eş koşul yok.
Özel Koşullar Özel koşul yok.
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri A Grubu: Salı 09:00-12:45 İncirli Yerleşkesi (2A-09/10) B Grubu: Salı 13:00-16:45 İncirli Yerleşkesi (2A-09/10) C Grubu: Pazartesi 15:00-18:45 Ataköy Yerleşkesi (4C-04/06)
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 14:00-17:00, Ataköy Yerleşkesi (4-A-01).
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Eklektik, anlatım, uygulama, tartışma.
Temel Kaynaklar - Gordon Dobie, Jacqueline Einer, Dawn Garinger, Aygül Mustafa, Joanne Mary Yanova, Beyond the Boundaries: English in an Academic Environment (Level 2, Book One), Sabancı University 2008, ISBN 978-975-8362-26-4.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Unit 4 Business: Money in the 21st Century Eklektik, anlatım, uygulama, tartışma.
2. Hafta Unit 4 Business: Money in the 21st Century Eklektik, anlatım, uygulama, tartışma.
3. Hafta Unit 4 Business: Money in the 21st Century Eklektik, anlatım, uygulama, tartışma.
4. Hafta Unit 4 Business: Money in the 21st Century Eklektik, anlatım, uygulama, tartışma.
5. Hafta Unit 4 Business: Money in the 21st Century Eklektik, anlatım, uygulama, tartışma.
6. Hafta Unit 4 Business: Money in the 21st Century Eklektik, anlatım, uygulama, tartışma.
7. Hafta Mid-Term
8. Hafta Unit 5 The Environment: Change and its Repercussions. Eklektik, anlatım, uygulama, tartışma.
9. Hafta Unit 5 The Environment: Change and its Repercussions. Eklektik, anlatım, uygulama, tartışma.
10. Hafta Unit 5 The Environment: Change and its Repercussions. Eklektik, anlatım, uygulama, tartışma.
11. Hafta Unit 5 The Environment: Change and its Repercussions. Eklektik, anlatım, uygulama, tartışma.
12. Hafta Unit 5 The Environment: Change and its Repercussions. Eklektik, anlatım, uygulama, tartışma.
13. Hafta Unit 5 The Environment: Change and its Repercussions. Eklektik, anlatım, uygulama, tartışma.
14. Hafta Final
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 2 20
Final 1 40


ÖÇ-11. İngilizce olarak ders takip edebilme ve derse katılabilme.
ÖÇ-22. İngilizce olarak ders kitabını ve ilgili literatürü okuyup anlayabilme.
ÖÇ-33. İngilizce olarak alanıyla ilgili makale, yayın, vb. okuyup anlayabilme.
ÖÇ-44. İngilizce olarak sınav kağıdı yazabilme, ödev, proje, vb. hazırlayabilme.
ÖÇ-55. İngilizce olarak uluslararası platformlarda iletişim kurabilme.
Program Çıktıları
PÇ-1Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk gelişiminin temel kavramlarına hakim olacaklardır.
PÇ-2Bu programdan mezun öğrenciler okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecekyeterli teorik ve pratik eğitime sahip olacaklardır.
PÇ-3Bu programdan mezun öğrenciler gerek kurum içi gerekse de yaptıkları kurum dışı stajlarla 2 yıllık eğitimleri sonucu sahada çalışmaya hazır olacaklardır.
PÇ-4Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı, konularına temel konularara vakıf olacaklardır.
PÇ-5Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, dünyada kullanılan en modern öğrenme veöğretme tekniklerini ders programlarını dahilinde öğrenmiş olacaklardır.
PÇ-6Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuklarla iletişim konusunda uzmanlaşmış olacaklardır.
PÇ-7Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuk eğitiminin yanı sıra, aile eğitimi üzerinede eğitim alacak ve velileri profesyonel anlamda yönlendirebileceklerdir.
PÇ-8Bu programdan mezun olan olan öğrenciler davranış yönetimi konusunu teorik ve pratik alanlarda öğrenecekler, böylelikle hem öğrenciyi bireysel olarak hem de tüm sınıfı yönlendirecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
PÇ-9Bu programdan mezun olan olan öğrenciler meslek etiği kapsamlı bilgi sahibi olacaklardır.
PÇ-10Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocuk hakları konusunda dünyada ve Türkiye'de çıkan en son mevzuatı karşılaştırmalı olarak öğreneceklerdir.
PÇ-11Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocukların sanatsal yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi konularında yeterli eğitimi alacaklardır.
PÇ-12Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuk ve sağlığı ve hastalıkları konularındatemel bilgi sahibi olacaklardır.
PÇ-13Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, aldıkları işletme ve kurumsal yönetim dersleriyle, çalışma alanında olan kurumların işleyişi ayrıntılı bir şekilde öğreneceklerdir.
PÇ-14Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, etkili sunum tekniklerini öğrenecek ve mesleki stajını yaparken bunu uygulamalı olarak yapacaktır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14