Önlisans
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Çocuk Gelişimi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
CG2014 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 3/0/0 SA 3
Dersin Amacı
 Eğitimin toplumsal çevreyle karşılıklı ilişki ve bağlantısını ortaya koymaktır. 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri ÖGR. GÖR. GÜLHAN GÖKÇE CERAN
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri PAZARTESİ 3B04,12.00-14.45 B GRUBU, SALI 09.00-10.45 2B01 A GRUBU
Görüşme Saatleri ve Yeri 3A05,PAZARTESİ 16:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım 

-Arşiv taraması 
Temel Kaynaklar -Anthony Giddens, (2006) Sosyoloji: Eleştirel Bir Giriş, Phoenix Yayinlari
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı Sözlü anlatım
2. Hafta Sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları Sözlü anlatım
3. Hafta Dünyada ve Türkiye'de sosyolojinin tarihsel gelişimi Sözlü anlatım
4. Hafta Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi I Sözlü anlatım
5. Hafta Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi II Sözlü anlatım
6. Hafta Sosyal gruplar ve özellikleri Sözlü anlatım
7. Hafta Sosyolojide yöntem Sözlü anlatım
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi Sözlü anlatım
10. Hafta Sosyolojik açıdan eğitim Sözlü anlatım
11. Hafta Eğitim toplum birey ilişkisi Sözlü anlatım
12. Hafta Toplumsal bir kurum olarak okul Sözlü anlatım
13. Hafta Sosyal hareketlilik Sözlü anlatım
14. Hafta Güncel sosyolojik çalışma örnekleri Sözlü anlatım
15. Hafta Güncel sorunlar Sözlü anlatım
16. Hafta Genel tekrar Sözlü anlatım
17. Hafta Final sınavı Sözlü anlatım
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Sosyolojinin temel kavramlarını tanımlar
ÖÇ-2Sosyolojinin çalışma prensiplerini ve felsefesini açıklar
ÖÇ-3Sosyoloji ve eğitim arasındaki ilişkileri saptar
ÖÇ-4Türkiye'de sosyolojinin tarihsel gelişimini açıklar
ÖÇ-5Sosyolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkilerini açıklar
Program Çıktıları
PÇ-1Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk gelişiminin temel kavramlarına hakim olacaklardır.
PÇ-2Bu programdan mezun öğrenciler okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecekyeterli teorik ve pratik eğitime sahip olacaklardır.
PÇ-3Bu programdan mezun öğrenciler gerek kurum içi gerekse de yaptıkları kurum dışı stajlarla 2 yıllık eğitimleri sonucu sahada çalışmaya hazır olacaklardır.
PÇ-4Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı, konularına temel konularara vakıf olacaklardır.
PÇ-5Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, dünyada kullanılan en modern öğrenme veöğretme tekniklerini ders programlarını dahilinde öğrenmiş olacaklardır.
PÇ-6Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuklarla iletişim konusunda uzmanlaşmış olacaklardır.
PÇ-7Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuk eğitiminin yanı sıra, aile eğitimi üzerinede eğitim alacak ve velileri profesyonel anlamda yönlendirebileceklerdir.
PÇ-8Bu programdan mezun olan olan öğrenciler davranış yönetimi konusunu teorik ve pratik alanlarda öğrenecekler, böylelikle hem öğrenciyi bireysel olarak hem de tüm sınıfı yönlendirecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
PÇ-9Bu programdan mezun olan olan öğrenciler meslek etiği kapsamlı bilgi sahibi olacaklardır.
PÇ-10Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocuk hakları konusunda dünyada ve Türkiye'de çıkan en son mevzuatı karşılaştırmalı olarak öğreneceklerdir.
PÇ-11Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocukların sanatsal yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi konularında yeterli eğitimi alacaklardır.
PÇ-12Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuk ve sağlığı ve hastalıkları konularındatemel bilgi sahibi olacaklardır.
PÇ-13Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, aldıkları işletme ve kurumsal yönetim dersleriyle, çalışma alanında olan kurumların işleyişi ayrıntılı bir şekilde öğreneceklerdir.
PÇ-14Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, etkili sunum tekniklerini öğrenecek ve mesleki stajını yaparken bunu uygulamalı olarak yapacaktır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14
ÖÇ 1              
ÖÇ 2              
ÖÇ 3              
ÖÇ 4              
ÖÇ 5