Önlisans
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Çocuk Gelişimi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


SORUN DAVRANIŞLARI YÖNETİMİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
CG2012 2 SORUN DAVRANIŞLARI YÖNETİMİ 2/0/0 Z TÜRKÇE 2
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye sorun davranışların yönetimi ile ilgili bilgi verilecektir
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri ÖGR. GÖR. GÜLHAN GÖKÇE CERAN
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri ÇARŞAMBA 11.00-12.45, 5A05
Görüşme Saatleri ve Yeri ÖGR. GÖR. GÜLHAN GÖKÇE CERAN, PAZARTESİ 16.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sınıfta sözlü anlatım.

-Sınıf içi sözlü tartışma.

-Literatür tarama
Temel Kaynaklar -Güvendeğer Doksat N. (2011). Çocuk Ruh Sağlığı Çocuğun Zihinsel- Ruhsal Gelişimi ve Hastalıkları. Som Kitap

-Seven S. (2011). Çocuk Ruh Sağlığı. Pegem Yayıncılık.

-Yörükoğlu A. (2012). Çocuk Ruh Sağlığı Çocuğun Kişilik Gelişimi Eğitimi ve Ruhsal Sorunları. Özgür Yayınları.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Normal ve normal dışı kavramının tanımı sözlü anlatım ve sınıf içi katılımcı uygulama
2. Hafta Normal ve normal dışı kavramının tanımı sözlü anlatım ve sınıf içi katılımcı uygulama
3. Hafta Sorun davranışların tanımı sözlü anlatım ve sınıf içi katılımcı uygulama
4. Hafta Sorun davranışların tanımı sözlü anlatım ve sınıf içi katılımcı uygulama
5. Hafta Vize sınavı
6. Hafta Sorun davranışların tanımı sözlü anlatım ve sınıf içi katılımcı uygulama
7. Hafta Sorun davranışın yönetilmesi sözlü anlatım ve sınıf içi katılımcı uygulama
8. Hafta Sorun davranışın yönetilmesi sözlü anlatım ve sınıf içi katılımcı uygulama
9. Hafta Sorun davranışlar karşısında izlenecek yollar sözlü anlatım ve sınıf içi katılımcı uygulama
10. Hafta Sorun davranışlar karşısında izlenecek yollar sözlü anlatım ve sınıf içi katılımcı uygulama
11. Hafta Sorun davranışlar karşısında izlenecek yollar sözlü anlatım ve sınıf içi katılımcı uygulama
12. Hafta Sınıf içinde yapılacak etkinlikler sözlü anlatım ve sınıf içi katılımcı uygulama
13. Hafta Değerlendirme aşaması sözlü anlatım ve sınıf içi katılımcı uygulama
14. Hafta Değerlendirme aşaması sözlü anlatım ve sınıf içi katılımcı uygulama
15. Hafta Final sınavı.
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Öğrencilerin sunum yapma becerileri gelişecektir.
ÖÇ-2Normal ve normal dışı kavramlarının tanımı yapabileceklerdir.
ÖÇ-3Sorun davranışların tanımını yapabileceklerdir.
ÖÇ-4Sorun davranışlarının yönetimini öğreneceklerdir.
ÖÇ-5Sorun davranışlar karşısında uygulanan en yöntemleri öğreneceklerdir.
Program Çıktıları
PÇ-1Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk gelişiminin temel kavramlarına hakim olacaklardır.
PÇ-2Bu programdan mezun öğrenciler okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecekyeterli teorik ve pratik eğitime sahip olacaklardır.
PÇ-3Bu programdan mezun öğrenciler gerek kurum içi gerekse de yaptıkları kurum dışı stajlarla 2 yıllık eğitimleri sonucu sahada çalışmaya hazır olacaklardır.
PÇ-4Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı, konularına temel konularara vakıf olacaklardır.
PÇ-5Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, dünyada kullanılan en modern öğrenme veöğretme tekniklerini ders programlarını dahilinde öğrenmiş olacaklardır.
PÇ-6Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuklarla iletişim konusunda uzmanlaşmış olacaklardır.
PÇ-7Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuk eğitiminin yanı sıra, aile eğitimi üzerinede eğitim alacak ve velileri profesyonel anlamda yönlendirebileceklerdir.
PÇ-8Bu programdan mezun olan olan öğrenciler davranış yönetimi konusunu teorik ve pratik alanlarda öğrenecekler, böylelikle hem öğrenciyi bireysel olarak hem de tüm sınıfı yönlendirecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
PÇ-9Bu programdan mezun olan olan öğrenciler meslek etiği kapsamlı bilgi sahibi olacaklardır.
PÇ-10Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocuk hakları konusunda dünyada ve Türkiye'de çıkan en son mevzuatı karşılaştırmalı olarak öğreneceklerdir.
PÇ-11Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocukların sanatsal yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi konularında yeterli eğitimi alacaklardır.
PÇ-12Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuk ve sağlığı ve hastalıkları konularındatemel bilgi sahibi olacaklardır.
PÇ-13Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, aldıkları işletme ve kurumsal yönetim dersleriyle, çalışma alanında olan kurumların işleyişi ayrıntılı bir şekilde öğreneceklerdir.
PÇ-14Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, etkili sunum tekniklerini öğrenecek ve mesleki stajını yaparken bunu uygulamalı olarak yapacaktır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14
ÖÇ 1              
ÖÇ 2              
ÖÇ 3              
ÖÇ 4              
ÖÇ 5